יום עיון- לחשוב ותכנן עסקית | מזרחי טפחות

האירוע התקיים ב- 07.01.2019