מתקשים לגייס ולשמר עובדים ב"תפקידי כניסה" ? | הכשרת מסלולי קריירה

מכללת תל אביב-יפו
21.11.2017

הזמנה להכשרה ייחודית