דירוג מעלה 2019

מעלה שמחה להודיע על פתיחת דירוג מעלה 2019
הדירוג מתבצע על ידי מילוי שאלון הכולל עדכונים מקיפים בתחומי איכות סביבה, יחסי עבודה ואחריות ברכש. מומלץ לבחון ולהטמיע את הקריטריונים כבר בתכנית העבודה לשנת 2019.

מועד ההגשה
המועד האחרון להגשת שאלון דירוג 2019 הינו יום חמישי 16.5.2019

קישור למערכת האינטרנטית למילוי השאלון

אירוע חשיפת הדירוג

דירוג מעלה לאחריות תאגידית

(טקס פתיחת המסחר 2018 בבורסה לניירות ערך)

אירוע חשיפת הדירוג הכולל טקס פתיחת מסחר בבורסה לנירות ייערך יתקיים ב 2.7.2019 בשעות 08:30-10:10. ממליצים לשריין ביומן את טקס פתיחת המסחר בהשתתפות ראשי החברות המשתתפות והבורסה.

אנא תשומת ליבכם גם לנקודות הבאות:

  • דיווח הביצועים והיעדים הסביבתיים הכמותיים יבוצע על ידי קובץ אקסל ייעודי בלבד. נא להוריד את הקובץ הספציפי לענף הסביבתי של החברה.

קובץ דיווח לענף סביבתי א

קובץ דיווח לענף סביבתי ב

קובץ דיווח לענף סביבתי ג

  • ספקי החברה מוזמנים להצטרף לדירוג מעלה Basic. נשמח לעמוד עמכם בקשר במידה ותרצו שנפנה לספקים של החברה ונזמין אותם להצטרף לדירוג. השאלון לספקים נמצא בקישור הבא
  • מוזמנים לפנות אלינו לקבל את הדיווח המלא שלכם משנה שעברה ואת שאלון הדירוג בגרסת וורד.

שם המשתמש והסיסמה האישיים של החברה נמסרו לכם במייל. לבירור נוסף יש לפנות למנהל דירוג מעלה יאיר כהן, yair@maala.org.i

מסמכי דירוג להורדה:

להורדת שאלון דירוג מעלה 2019, לחצו כאן<<
להורדת מסמך מלווה לדירוג מעלה 2019, לחצו כאן<
ל
הורדת תבנית תמצית דיווח דירוג מעלה 2019, לחצו כאן<
להורדת הנחיות והמלצות בקרה חיצונית דירוג מעלה, לחצו כאן<
להורדת מסמך פרוטוקול הדיווח הישראלי מגוון ביולוגי בעסקים, לחצו כאן<

תהליך עדכון הקריטריונים
הקריטריונים בדירוג נקבעים על ידי וועדה ציבורית עצמאית. הוועדה כוללת מומחים, נציגי אקדמיה, ראשי ארגונים חברתיים סביבתיים ונציגי עסקים. הוועדה מחולקת לחמש וועדות משנה תחומיות אשר בראשן עומדים:

בראשות אמנון נויבך, יו"ר הבורסה לנירות ערך
ד"ר עלי בוקשפן | אתיקה, המרכז הבינתחומי הרצליה

ד"ר מיקי הרן | איכות סביבה, הקריה האקדמית אונו
אהובה ינאי | תרומה לקהילה ומעורבות עובדים, מנכ"לית מתן
עו"ד ארנה לין | עובדים,גיוון ורכש, משרד עו"ד ארנה לין

לצפייה בתהליך עדכון הקריטריונים לדירוג 2020 לחצו כאן

לפרטים נוספים מוזמנים לפנות ליאיר כהן מנהל דירוג מעלה: yair@maala.org.il | 08-6482579

לצפייה בתוצאות דירוג 2018, לחצו כאן

via GIPHY