דירוג מעלה BASIC לאחריות חברתית

רקע

בשנת 2015 הושק דירוג מעלה Basic (שאלון קצר ומקוון שאינו כרוך בתשלום) המהווה עבור חברות בסדר גודל בינוני כלי להעלאת מודעות והתנעת תהליכי עבודה בתחומי האתיקה, תמיכה בעובדים, גיוון בתעסוקה, תרומה לקהילה וקיימות במטרה לפתח סטנדרטים של ניהול אחראי בעסקים המשפיעים לטובה על העובדים, החברה, הקהילה והסביבה בישראל.