דירוג 2014

כלי רב עוצמה להערכה והטמעה של מחוייבות חברתית בארגונים.
הדירוג משמש מאז השקתו בשנת 2003 כמדד הראשי להערכת אחריות תאגידית בישראל

דירוג מעלה עמוד הבית - סופי

דירוג 2014

כלי רב עוצמה להערכה והטמעה של מחוייבות חברתית בארגונים.
הדירוג משמש מאז השקתו בשנת 2003 כמדד הראשי להערכת אחריות תאגידית בישראל

חברות המשתתפות בדירוג 2014

ארכיון הדירוג