הועדה הציבורית


ראשי ועדות המשנה

אמנון נויבך, יו"ר הבורסה לנירות ערך | יו"ר הועדה הציבורית

ד"ר עלי בוקשפן, המרכז הבינתחומי הרצליה | היבטים אתיים בתהליכים עסקיים

ד"ר מיקי הרן, קריה האקדמית אונו | איכות סביבה

פרופ' אסף חמדני, האוניברסיטה העברית ירושלים | ממשל תאגידי ושקיפות

אהובה ינאי, מנכ"לית מתן | תרומה לקהילה ומעורבות חברתית של עובדים

עו"ד ארנה לין, מייסדת ובעלים ארנה לין ושות' | יחסי עבודה, אחריות ברכש, גיוון והכלה

חברי הוועדה

מיקי אדיב- מנכ"ל G4S ויו"ר מעלה | אלה אלקלעי – סמנכ"ל פיתוח עסקי IBI בית השקעות | שרון אברהם וייס- אגודה לזכויות האזרח | עמית ברכה- אדם טבע ודין | רונית הראל בן זאב – S&P מעלות | יפעת זמיר- שקיפות בינלאומית ישראל | נאור ירושלמי – מנכ"ל חיים וסביבה | פרופ' אסא כשר – אוניברסיטת תל אביב | שרי נוריאל – מנכ"ל ציונות 2000|  דורית סלינגר | אבינועם ערמוני – יו"ר מידות | פרופ' רות פלאטו שנער – המכללה האקדמית נתניה | פרופ' אורן פרז – אוניברסיטת בר אילן | ניר קנטור – התאחדות התעשיינים | אולי רונן- בית הספר ללימודי סביבה ע"ש פורטר | ד"ר סיגל שלח –תבת ג'וינט ישראל

מצגת תמצית הקריטריונים בדירוג מעלה 2014-16.

שותפים בוועדה מהחברות המדורגות

מיכל ארלוזורוב- אדמה מכתשים | צבי ביידא- שופרסל | אברום בן יוסף- מקורות  | אורי בן פורת- שיכון ובינוי | דפנה ארד גוברין- G4S ישראל | דליה גונן- לשעבר אלביט מערכות | איילה מילר – טבע | אייל צופן- בנק לאומי | רונית קרפול- סאנדיסק ישראל

גורמים שותפים

  • אנליזה סביבתית |  Greeneye
  • סקירה וביקורת על תהליך הדירוג | ארנסט אנד יאנג ישראל
  • חישוב וקביעת מדד מעלה | הבורסה לני"ע תל אביב

תודות לחברים שתרמו לקביעת הקריטריונים בדירוג 2014-2016:

אלה אלקלעי – אי.בי.אי בית השקעות | אירית הראל – הבורסה לנירות ערך | לילך הראל – פסגות בית השקעות | רונית הראל – S&P מעלות | נאור ירושלמי – חיים וסביבה | פרופ' אסא כשר – אוניברסיטת תל אביב | רונן מלניק –  | Wanaka Capital Partners שרי נוריאל – ציונות 2000|  דורית סלינגר | אבינועם ערמוני – יו"ר מידות | פרופ' רות פלאטו שנער – המכללה האקדמית נתניה | פרופ' אורן פרז – אוניברסיטת בר אילן | ניר קנטור – התאחדות התעשיינים | גליה שגיא – שקיפות בינלאומית ישראל | ד"ר סיגל שלח –תבת