שימוע ציבורי דירוג מעלה 2020-22

האירוע התקיים ב- 11.02.2019

מעלה מעדכנת כעת את הקריטריונים בדירוג מעלה 2020-2022.

ב11.2.19 בבורסה לניירות ערך התקיים השימוע הציבורי שבו הוצג טיוטת השאלון החדש והקריטריונים החדשים של דירוג מעלה 2020. עשרות נציגים מארגונים חברתיים סביבתיים ועסקים הציגו הערות והתייחסויות לנושאים השונים.

לצפייה במצגת שימוע הציבורי, לחצו כאן

להורדת טיוטת הקריטריונים של דירוג מעלה 2020 לפי פרקים:

אתיקה ארגונית | עובדים | אחריות ברכש | גיוון והכלה | תרומה לקהילה והתנדבות עובדים | איכות סביבה | ממשל תאגידי | ניהול ודיווח חברתי-סביבתי

#הערות חשובות:

  • את ההתייחסות על הקריטריונים החדשים יש להעביר
    עד ה- 20.2.19 לכתובת המייל: derug@maala.org.il 
  • העדכונים והקריטריונים החדשים מוסמנים בשאלונים בצבע צהוב
  • הניקוד יקבע במליאת הועדה הציבורית (כמו גם שאלות המידע בלבד ושאלות הבונוס). מוזמנים להעיר גם בהקשר זה

דירוג מעלה 2020