תרומות חברות ציבוריות

header

מעלה והמכון למשפט ופילנתרופיה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב בונים את מנוע החיפוש לתרומות החברות הציבוריות בישראל לשנים 2013-2015.

מנוע החיפוש יציע כלי לתאגידים, חוקרים, ארגונים חברתיים, קובעי מדיניות וכל מי שמעוניין להשתמש במידע על תרומות החברות על מנת להטיב את המחקר והעשייה בתחום. בימים הקרובים נשיק את מנוע החיפוש בעמוד זה.

להלן הצצה ראשונית של נתונים מצרפיים על תרומות החברות הציבוריות בישראל לשנת 2015:

2

4

3

5

 לכתבות בנושא מנוע החיפוש לתרומות החברות הציבוריות: