שולחן עבודה – הוגנות בעסקים

האירוע התקיים ב- 21.11.2011


הציפייה הצרכנית והאזרחית להוגנות עסקית היא אחת מדרישות היסוד של המחאה החברתית בקיץ 2011.
השולחן יגבש תובנות מעשיות לגבי הקשר בין אחריות תאגידית והוגנות, ויברר מה נתפס מנקודת מבטו של הציבור הרחב כהתנהלות עסקית הוגנת. זאת מתוך הבנה כי משמעות המושג הוגנות היא סובייקטיבית, וכי ארגונים, כמו אנשים, מתקשים לפעול כך שייתפסו כהוגנים בעיני הכל, כל הזמן.

המפגש הינו מפגש ראשון מסדרת "שולחנות עבודה" העוסקים בנושאים הנמצאים בליבת האחריות התאגידית ומתייחסים גם לשיח החברתי המתהווה.

1 (1)

2

4

6

9