חשיפת דירוג מעלה 2010

להודעות, מצגות ורשמים מהאירוע
לכתבות בנושא חשיפת הדירוג

IS 9-6-10  235

ארגון מעלה, חשף היום בבורסה לניירות ערך בתל אביב את נתוני "דירוג מעלה 2010 לאחריות תאגידית של עסקים". עיקר נתוני הדירוג מצביעים על גידול במספר החברות המשתתפות בדירוג, על התייחסות גוברת לנושא של ניהול פסולת, על גידול במספר החברות המאמצות קוד אתי, על גידול במספר החברות המאיישות פונקציה לניהול סיכונים והמקיימות דיון ומיפוי יכולת הפחתת גזי חממה.
יחד עם זאת, מנתוני הדירוג עולה כי לא חל שיפור ניכר במספר הנשים המאיישות דירקטוריונים, במספר הנשים בעמדות ניהול בכירות המקבלות שכר גבוה, הגידול שחל במספר המועסקים בתעסוקה הולמת מקרב המגזר הערבי הוא מזערי וכן בהעסקת עובדים בעלי מוגבלויות.

מומו מהדב, מנכ"ל מעלה:
"דירוג 2010 מציג התמקצעות באתיקה, ממשל חברה וסביבה, יותר חברות בדירוג הפלטינה ותחרות גוברת המביאה לעלייה כללית ברמת האחריות התאגידית והיקפה במשק הישראלי. דירוג משקף עלייה משמעותית ברמת החשיבות אשר המנהלים והחברות במשק הישראלי מקנים לנושאים של אחריות, אתיקה, שקיפות ודיווח לבעלי מניות ומחזיקי עניין. הכניסה של ישראל ל- OECD תורמת ומשתלבת במגמה הזו אך גם מלמדת על האתגרים הניצבים בפני חברות ישראליות הנכללות מעתה במדד השווקים המפותחים, ב- MSCI, ומושוות לחברות באירופה וארה"ב ולא לשווקים מתעוררים כפי שהיה עד כה. הקריטריונים לדירוג מעלה עוברים כעת בהתאם לכך עדכון מקיף אשר ייכנס לתוקף החל מדירוג 2012 עם דגשים מיוחדים על היבטי תעסוקת אוכלוסיות המתקשות להשתלב בשוק העבודה, איכות סביבה, שינוי אקלים, נורמות של אתיקה ומניעת שחיתות וממשל תאגידי. המגזר העסקי אשר הוכיח את חוסנו בשנה החולפת, נדרש להמשיך במגמה של חיזוק נורמות נאותות בהתנהלות, שיפור תהליכי ניהול והגברת רמת השקיפות והדיווחיות".

החברות הציבוריות החדשות המשתתפות בדירוג 2010 הן: בזק, טמבור, המשביר החדש לצרכן, מלאנוקס, מלונות דן, י.ח. דימרי, מהדרין, תיגבור כוח אדם וסקיילקס קורפוריישן. והפרטיות הן לאומי קארד, כ.צ.ט, SAP , השמירה G4S , סימנס ודואר ישראל (ממשלתית).

מדד מעלה החדש
על בסיס דירוג 2010 עדכנה הבורסה לניירות ערך את הרכב "מדד מעלה לאחריות תאגידית". על פי החלטת הבורסה לניירות ערך בהתאם להתייעצות עם ארגון מעלה, החל מהשנה המדד יכלול את כל החברות הציבוריות המשתתפות בדירוג (לא כולל חברות פרטיות וחברות הנסחרות בחו"ל) ולא רק את 20 החברות הציבוריות המובילות בדירוג מעלה כפי שהיה עד כה.

להודעה הרשמית של חשיפת הדירוג – לחץ כאן