תקינה בנושא התייעלות באנרגיה

"כל מפעל שצריכת האנרגיה השנתית שלו מעל סף שהוגדר בתקנות מקורות אנרגיה, מחויב לעמוד בדרישות שונות שמטרתן מעקב ופיקוח אחר צריכת האנרגיה, התנהלות אנרגטית מושכלת ונקיטת צעדים להשגת חיסכון והתייעלות אנרגטית."
אתר משרד האנרגיה

בעמוד זה תוכלו לעיין בכל התקנות העדכניות בנושא התייעלות באנרגיה שמטרתן מעקב ופיקוח אחר צריכת האנרגיה, ניהול אנרגיה מושכל ונקיטת צעדים להשגת חיסכון והתייעלות באנרגיה.

ממונה אנרגיה
על פי תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), חייב כל מפעל או תאגיד שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפחות 300 טון שווה ערך מזוט (טשע"מ), למנות אחראי לקידום הצריכה היעילה של אנרגיה. על הממונה להיות בעל תעודת סיום קורס ממוני אנרגיה במוסד מאושר, או לעמוד בבחינת פטור מטעם אגף שימור אנרגיה.

תחומי האחריות של ממונה האנרגיה כוללים פעולה תקינה, יעילה וחסכונית של מערכות המתקן; מניעת בזבוז אנרגיה; פיקוח על תפעול ותחזוקה המבטיחים נצילות מירבית של המתקנים והתהליכים; מדידת צריכה חודשית של חשמל וחומרי דלק; מדידת צריכת אנרגיה ליחידת מוצר או לפי בסיס כמותי אחר; התקנת מכשירי מדידה ובקרה ורישום סדיר של הנתונים הנמדדים; ביצוע ורישום בדיקות נצילות תקופתיות במתקני בעירה וביחידות קירור; ייזום פעולות למניעת ירידה בנצילות אנרגטית של המתקנים; המלצה על פעולות התייעלות אנרגטית וקידומן; הדרכה והשתלמויות עובדים; והכנת הוראות מפורטות להתייעלות אנרגטית.

כמו כן אחראי ממונה האנרגיה על מילוי דיווח צריכה שנתי, וביצוע סקר מעל לסף צריכה שנקבע בתקנות.

לפרטים על קורס ממוני אנרגיה, לחצו כאן

דוח צריכת אנרגיה שנתית
על פי תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה) תשנ"ד–1993, סעיף 4, נדרש כל צרכן שצריכת האנרגיה שלו היא לפחות 300 טון שווה ערך מזוט בשנה להגיש לממונה במשרד האנרגיה דוח על צריכת האנרגיה השנתית שלו וכן כל תאגיד שהוקם ע"פ החוק. הדוח יוגש בכל שנה עד 31 במרץ של השנה העוקבת לשנת המדווחת. לחץ לטופס.

שאלות בנושא מילוי הטופס ניתן לשלוח לכתובת מייל takanot@energy.gov.il

סקרים לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה
על פי תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור הפוטנציאל לשימור אנרגיה), התשנ"ג-1993, מחויבים צרכני אנרגיה גדולים (בעלי צריכה שנתית מעל 1,200 טון שווה ערך מזוט), לבצע מדי 4.5 שנים סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה. הסקר נועד לקבוע המלצות לצורך הקטנת הוצאות על אנרגיה, ובודק פרמטרים כגון צריכת אנרגיה של הצרכן ושל המתקנים והמערכות שלו, התפלגות הצריכה ועוד.

משרד האנרגיה הכין מפרט לביצוע סקר לאיתור פוטנציאל התייעלות אנרגטית במפעלים ומוסדות, אשר ישמש כנקודת מוצא לביצוע מהלכי התייעלות אנרגטית.

*שימו לב כי ביוני 2019 יכנסו תקנות חדשות בנושא סקר אנרגיה, לצפייה בדיוור בנושא

להורדה: מפרט לביצוע סקר לאיתור פוטנציאל התייעלות אנרגטית במפעלים ומוסדות, לחצו כאן

רשימת סוקרי אנרגיה
משרד האנרגיה מפרסם רשימה מעודכנת של סוקרי אנרגיה שנרשמו באגף לשימור אנרגיה.

לרשימה המלאה של המכונים  לחצו כאן

כדי להיכלל ברשימה יש להגיש בקשה באמצעות טופס בקשה מקוון, ולצרף מסמכים כמפורט בטופס.

כל פנייה בנושא סקרים (כולל תכנית סקר וסקר) יש לשלוח לדוא"ל seker@energy.gov.il

בדיקות נצילות אנרגטית של מתקנים

בדיקת יעילות אנרגטית של יחידות קירור (צ'ילרים)
על פי תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית ומדידה תקופתית של יחידת קירור מים), תשע"ג-2013, צרכן שבבעלותו יחידת קירור מים בעלת תפוקה של 100 טונות קירור לפחות (צ'ילר), חייב לערוך בדיקת יעילות אנרגטית של היחידה, אחת ל-3 שנים לכל הפחות, באמצעות בוחן מוסמך.

להורדה: בוחני נצילות אנרגטית צ'ילרים, לחצו כאן

בדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבה
על פי תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבה), תשס"ד-2004, צרכן שבבעלותו מתקן שאיבה שצריכת החשמל שלו 150,000 קוט"ש בשנה או יותר, חייב לערוך בדיקת נצילות, אחת ל-30 חודשים או לאחר 7,500 שעות עבודה, לפי המאוחר, באמצעות בודק מוסמך. להלן רשימת בודקי נצילות אנרגטית במתקני שאיבה.

להורדה: בוחני נצילות במתקני שאיבה, לחצו כאן

בדיקת נצילות בעירה בדודי קיטור
על פי תקנות מקורות אנרגיה (שיפור נצילות הבעירה בדודי קיטור המוסקים בדלק), תשס"ד-2004, צרכן שבבעלותו דוד קיטור, חייבת לערוך בדיקת נצילות בעירה של הדוד אחת ל-12 חודשים לפחות באמצעות בודק מוסמך.

להורדה: בוחני נצילות בעירה בדודי קיטור ומחממים, לחצו כאן

בדיקת נצילות בעירה במחממים מוסקים בדלק
על פי תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות הבעירה במחממים מוסקים בדלק נוזלי או בגז), תשס"ד-2004, צרכן שבבעלותו מחמם (דוד או מחולל למים חמים, לאוויר חם או שמן תרמי בהספק מעל 580 קוו"ט), חייבת לערוך בדיקת נצילות אחת ל-14 חודש באמצעות בודק מוסמך