אודות דירוג מעלה

דירוג מעלה מדרג עסקים בישראל על פי רמת ניהול אחריות תאגידית בפירמה
דירוג מעלה – להיות חלק ממנהיגות חברתית
דירוג מעלה מאפשר לחברות המובילות במשק לבחון ולדרג את ביצועיהן בתחום האחריות התאגידית ולהיכלל בדירוג מעלה ובמדד מעלה בבורסה לניירות ערך. הדגירוג מתבסס על קריטריונים מפורטים בשישה תחומים מרכזיים של אחריות תאגידית: איכות סביבה, אתיקה בעסקים, זכויות אדם וסביבת עבודה, מעורבות בקהילה ממשל תאגידי ודיווח חברתי סביבתי.

הדירוג הנערך זאת השנה התשיעית, ומבוצע בהתאם למודל של חברת הייעוץ מקינזי ומבוקר על ידי משרד רו"ח ארנסט אנד יאנג.

למה להשתתף בדירוג?
מיצוב ושיפור המוניטין של החברה מול מחזיקי עניין (stakeholders) – לקוחות, ספקים, עובדים ועוד.
המתחרים שלכם כבר שם
כלי ניהולי פנימי – אחריות תאגידית היא אסטרטגיה ניהולית חוצת חברה , המחייבת ניהול הכולל מדיניות, תוכנית עבודה ומדדים. הדירוג בודק את כל השלבים.
החברות הציבוריות המשתתפות בדרוג מהוות את מדד מעלה הנסחר בבורסה בת"א באמצעות תעודת סל וקרן נאמנות.
להיות חלק מרשת עולמית – דרוג מעלה נחשב כדיווח רשמי לגלובל קומפקט: רשת עסקים של האו"ם לאחריות סביבתית חברתית.

תנאי הסף לדירוג

בדירוג מעלה ייכללו חברות העונות על אחד לפחות מהתנאים הבאים: (יפורסמו בהתאם לשנתונים הרלוונטיים)
חברות אשר נסחרו במאגר הבורסה לני"ע בתל אביב בתאריך הקובע 15.12.2011 עם מחזור מעל 320 מליון ש"ח.
חברות המדורגות בדירוג Dun's 100 של Dun & Bradstreet לשנת 2011 או דירוג החברות המובילות במשק של www.bdicode.co.il BDi Code בישראל לפי הקטגוריות הבאות:
קבוצות בנקאיות וקבוצות החזקה והשקעה בעלות הון עצמי גבוה מ-320 מליון ₪
חברות תעשיה, מסחר ושירותים בעלות מחזור מכירות שנתי גבוה מ-320 מליון ₪
בנקים מסחריים בעלי הון עצמי גבוה מ-320 מליון ₪
חברות ביטוח בעלות הכנסות גבוהות מ-320 מליון ₪
בתי השקעות בעלי סך תיק השקעות גבוה מ-2400 מליון ₪
חברות בניה, נדל"ן, הנדסה ותכנון בעלות הכנסות גבוהות מ-320 מליון ₪
חברות המצהירות לצורך השתתפות בדירוג כי מחזור המכירות או ההון העצמי שלהן ב-2010 בישראל היה גבוה מ- 320 מליון ש"ח
חברות אשר השתתפו בדירוג מעלה 2011
מדד מעלה
כל החברות הציבוריות בדירוג מעלה שנמצאות במאגר המניות המשמש למדדי המניות הרציפים של הבורסה מרכיבות את מדד מעלה.
כיום נסחרים בבורסה שני מכשירים פיננסיים על בסיס המדד:
תעודת סל "קסם מעלה"
קרן נאמנות פסגות (פ*) מעלה
לפרטים נוספים על מדד מעלה

השותפים לדירוג מעלה
חברת הדירוג S & P Maalot – תמיכה בהליך הדירוג
ארנסט אנד יאנג -בקרת הליך הדירוג
מקינזי -המודל החישובי
הבורסה לני"ע- חישוב המדד
Green eye – אנליזה סביבתית

קביעת הקריטריונים לדירוג
הקריטריונים לדירוג מעודכנים בצורה שוטפת על-ידי ועדה ציבורית. בוועדה אנשי ציבור בעלי ידע מקצועי רלבנטי בתחומים עסקיים וחברתיים מגוונים ונציגי חברות הפלטינה.

לצפיה בחברי הועדה הציבורית