ההיסטוריה של מעלה

ארגון מעלה נוסד בספטמבר 1998 כמיזם עסקי-חברתי של טליה אהרוני עם פרישתה מניהול חברת יחסי הציבור גיתם פורטר נובלי וקרן כהנוף ,קרן פרטית קנדית, בהנהגתה של שירה הרצוג ז"ל.

במפגש הייסוד של מעלה שנערך במשרדי הרצוג פוקס נאמן, השתתפו כ- 12 מנהלים ומנהלות מראשי המשק אשר אימצו פה אחד את משימת הארגון :

  •  להיות הגורם המרכזי ובר הסמכא בהכוונת המפגש בין קהילת העסקים והחברה בישראל
  •  לסייע לגופים עסקיים בישראל לשפר את הישגיהם על ידי אימוץ גישה אסטרטגית עסקית של מחויבות לחברה 

למפגש הייסוד קדמו כ- 9 חודשי הכנה במסגרתם חברה למימוש חזון מעלה, קרן פורד בהנהגתו של מנהל התוכניות לישראל אהרן בק, נערך תהליך לימוד והתכנות בהנחיית והשתתפות בוב דאן מי שהיה נשיא הארגון האמריקאי לאחריות תאגידית BSR,  גובשה תכנית עסקית ומדדים להצלחה.

כ-4 שנים לאחר הקמתו, הפך ארגון מעלה לארגון חברים ישראלי אשר תאגידים ישראלים מחויבים להמשך דרכו ומימוש חזונו.

במהלך השנים ייסד הארגון את הכנס השנתי לאחריות תאגידית  שמהווה זירת מפגש כלכלית-חברתית של המנהיגות העסקית, מקבלי החלטות מהמגזר הציבורי וראשי ארגונים חברתיים וסביבתיים ואת דירוג מעלה לאחריות תאגידית יחד עם הקורס לניהול אחריות תאגידית שמיסד את מקצוע ניהול האחריות התאגידית בישראל.

יושבי הראש של מעלה על פי סדר כרונולוגי :

  • שירה הרצוג ז"ל, מנכ"ל קרן כהנוף
  • ניסן לימור
  • יעקב בורק
  • צבי זיו
  • עופרה שטראוס
  • מיקי אדיב

לאורך שנות קיומה התברכה מעלה בצוות מחויב שייצג תחומי פעילות וניסיון מגוונים.