אושר: חובת דיווח סביבתי לחברות ציבוריות

ועדת הכספים של הכנסת אישרה תקנות שיחייבו את החברות הציבוריות לדווח על השפעתן על הסביבה
מאת: מערכת האתר | 22/12/2010

התקנות החדשות, פרי עבודה משותפת של המשרד להגנת הסביבה והרשות לניירות ערך, מחייבות תאגידים לכלול בדיווח השנתי שלהם לרשות ניירות ערך גם את השפעות פעילותם על הסביבה. בנוסף, יחויבו העסקים לחשוף את הסיכונים הסביבתיים העשויים להשפיע מהותית על ביצועיהן הפיננסיים. המידע יחשוף למשקיעים ולציבור את ההשלכות של פעילות החברות על הסביבה, את האופן שבו מטופלים על ידן הסיכונים הסביבתיים ואת הסיכונים הפיננסיים הנובעים מכך. התקנות הנ"ל מרחיבות את חובת הדיווח משנת 2004, בעקבות המלצות ועדת ברנע, בין היתר בנוגע להליכים משפטיים רלבנטיים, פירוט מדיניות התאגיד בניהול סיכונים סביבתיים, עלויות וכיו"ב.

על פי התקנות החדשות ידרשו החברות לדווח בתשקיפים ובדו"חות הכספיים אודות:
סיכונים סביבתיים מהותיים הכרוכים בפעילותן.
עלויות והשקעות בהן נשאו או שהן צפויות לשאת בגין טיפול בנושאים סביבתיים כגון: שיקום ותיקון נזקים סביבתיים, רכישת טכנולוגיות מתקדמות לצמצום ומניעת פגיעה עתידית בסביבה.
השפעות החקיקה הסביבתית על פעילות החברות ועמידתן בהם כגון: חוק אוויר נקי, חוק שמירת הניקיון ועוד.
דיווח בגין הליכים משפטיים או מנהליים שהתנהלו או מתנהלים נגד החברה בנושאים סביבתיים והתחייבויות כספיות הקשורות להליכים אלה אל מול הרשויות.
דיווח אודות אופן הניהול הסביבתי של פעילותן כגון: אמצעי פיקוח ובקרה ונקיטת אמצעים להפחתת הסיכונים הסביבתיים.

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן: "הרחבת השקיפות תביא לניהול טוב יותר של הנושא הסביבתי על ידי החברות שכן מה שמודדים, מנהלים…התקנות יסייעו למשקיעים להימנע מהפסדים הנובעים מהערכות סיכון נמוכות מדי, כפי שקרה למשקיעים בחברת BP לאחר האסון הסביבתי במפרץ מכסיקו."

התקנות הועברו לחתימת שר האוצר וייכנסו לתוקף 30 יום לאחר החתימה.

לצפייה בתקנות לחצו כאן