גיוס לתפקידים אקדמיים, ניהוליים ואפיקי קידום

גיוון משמעותי הוא כזה בו עובדים מקבוצות הגיוון משולבים בכל דרגי הארגון והתפקידים בו ולא רק במחלקה אחת, בתפקיד מסוים או בדרג הזוטר. כמו כן, קידום, הכשרה ויצירת אופק תעסוקתי חשובים להשגתו של גיוון משמעותי ויתרונות הגיוון יבואו לידי ביטוי רק כאשר הגיוון הוא משמעותי.

מיטב דש השקעות בע"מ – במסגרת שיפור רמת שירות הלקוחות מבקשת החברה להציע ללקוחותיה מגוון רב של ערוצים לקבלת שירות, בדגש על מעבר לשירותים דיגיטליים ועל הפחתת העומס במוקדים הטלפוניים. במתן שירות דיגיטלי ללקוחות מעסיקה מיטב דש השקעות עובדים עם מוגבלות שמיעתית, במענה לפניות המגיעות דרך אתר החברה, הצ'אט, אימיילים ורשתות חברתיות. החברה התנהלה באופן פורץ דרך כשיצרה ערוץ כניסה לתפקידי פתיחה בעולם הפיננסי, ערוץ המקובל עבור עובדים מחברת הרוב שהיה עד כה חסום בפני עובדים עם מוגבלות שמיעתית. בחלוף שנתיים לפעילות הצוות, נפח המענה בערוצים הדיגיטליים גדל בצורה מרשימה והתפוקות בהם השתפרו מאד. במקביל, חל שיפור ניכר ברמת השירות כפי שהיא נתפסת על ידי הלקוחות.

Procter & Gamble Israel – במסגרת מועמדותה לשנת 2016 מציגה החברה תהליך סדור של בחינת תהליכים והתאמתם לגיוס וקליטת עובדים מקבוצות מגוונות, בתמיכה ובליווי של רשת שותפים פנימית וחיצונית. תהליך זה מקורו במדיניות חברה לגיוון, ממנה נגזרת תכנית עבודה רב שנתית ויעדים מדידים. על מנת להרחיב את טווח השפעתה בעשיית הגיוון, פרוקטר אנד גמבל ישראל חולקת עם חברות המתעניינות בגיוון מנסיונה בתחום בערוצים שונים. התפקידים המוצעים בפרוקטר אנד גמבל ישראל הם כולם תפקידים הדורשים השכלה אקדמית, רובם בתחומי הכלכלה והשיווק והם בעלי אופק של קידום בחברה ולכן יש ערך רב לגיוס של עובדים מקבוצות מגוונות אליהם.

דעת – ריל קומרס – החברה חותרת לפיתוח כלכלי בקרב האוכלוסייה החרדית ולהעצמת האישה החרדית תוך יצירת סביבת עבודה מותאמת ומכילה.המשרות המוצעות הן בתחום פיתוח ובדיקות התכנה בתכנים שהולמים גם הם את אורח החיים החרדי. בתחילת הדרך דעת העניקה לעובדות שכר התחלתי אך כיום, עם התבססות החברה ועם התמקצעות העובדות רמות שכרן עולות ומשקפות את הביקושים לאנשי מקצוע בתחומי הפיתוח במשק.

אסם השקעות בע"מ – אסם רואה חשיבות רבה בגיוס וקידום של עובדים מקבוצות מגוונות לתפקידי מפתח בדרגים שונים ובשנים האחרונות קלטה עובדים מקבוצות מגוונות לתפקידים ניהוליים בקבוצה. לצורך גיוס עובדים מקבוצות מגוונות אסם פועלת יחד עם שותפים כגון עמותות וחברות המתמחות בהשמה מקבוצות אלו וכן מקיימת מדיניות של "חבר מביא חבר" בקרב עובדים מהקבוצות המגוונות. החברה מקדמת העסקת עובדים מהחברה הערבית והיא שותפה מרכזית במיזם קולקטיב אימפאקט. עוד מקדמת החברה העסקת עובדים עם מוגבלות – פגועי נפש ועובדים עם מוגבלות רפואית. על מנת לעקוב אחר ההתקדמות בגיוס המגוון אסם מודדת וממפה את תמהיל עובדי החברה. באופן פורץ דרך במגזר העסקי הישראלי, מציגה אסם בדו"ח פומבי, וכן במועמדותה לאות, את תמהיל עובדי החברה.