מועמדויות אות הגיוון לעסקים ע"ש דב לאוטמן 2017

אסם

קטגוריה: קטגוריה כללית

מספר עובדים: כ- 4,700

היוזמה:

חברת אסם רואה בגיוון ערך עסקי המעלה את החדשנות בו ומייצר אווירה חיובית וכן מכירה בחשיבותו מתוך תרומתו הכלכלית-חברתית למשק הישראלי בכלל.
עיקרי פעילותה של אסם באים לידי ביטוי במגוון פעולות הנוגעות במגוון הקבוצות בחברה ומחוץ לה:

 • החברה משקיעה רבות במנהלים – מכשירה דרך תוכנית הכשרה המעניקה כלים למנהלים מגייסים לביצוע ראיון רב תרבותי. מנהלי מפעלים עוברים סדנת הטיות ולומדים כלים לניהול בסביבה רב תרבותית.
 • פורום עמיתים (מנהלים מהחברה הערבית) מתפקד כצוות התורם בפיתוח פתרונות ובייזום רעיונות
 • מתקיים תקשור פנים ארגוני להעלאת מודעות לחשיבות נושא הגיוון בחברה – עיתון פנים ארגוני, תקשור מנכל ועוד
 • החברה מקפידה להשתתף בירידי תעסוקה ייעודיים למגזרים השונים
 • החברה מצויה בקשר עם ארגונים שונים המהווים רשת תומכת לקידום הגיוון: קולקטיב אימפקט, קו משווה, אלפאנר, ריאן ועולים ביחד.

בשנת 2017 הוצגה לוועדת ההגוי ואושרה בישיבת הנהלה תוכנית עבודה לתעסוקה מגוונת, בדגש על החברה הערבית, הכוללת יעדים למנהלי מפעלים וביחידת המכירות. בשנה זו נרשם שיפור מתמשך בשיעור העובדים מהחברה הערבית בקבוצת אסם הכולל השגת שיעור גבוה מהממוצע בתעשייה. קיים דגש על ניודים פנימיים -קידום וניוד של עובדים מהחברה הערבית למשרות מפתח ומשרות בכירות בחברה.

במודעות הדרושים של החברה מצוינת הערה המתייחסת ומעודדת גיוון.


חברת החשמל

קטגוריה: שילוב עובדים עם מוגבלות

מספר עובדים: כ-13,000

היוזמה:

חברת החשמל חרטה על דגלה את קידום נושא ההעסקה הרב-גונית. בשנה האחרונה אימצו החברה והדירקטוריון מדיניות כוללת להעסקה רב-גונית. פעולות חברת החשמל בתחום הגיוון מהוות ניהול יוצא דופן ושיטתי ביחס לחברות ממשלתיות.

עיקרי פעולות הגיוון של חברת החשמל הן:

 • התמקדות בקליטה של עובדים עם מוגבלות בעלי נכות של 40%, במטרה שאלו יהוו 5% מהעובדים עד שנת 2020.
 • פרויקט "עתיד נאור" להנדסיים אתיופים וחרדים הכולל מתן מלגות לימודים החל מהשנה השלישית וקליטתם בחברה בסיום הלימודים. בקרוב נפתחת כיתה של 30 תלמידים.
 • פנייה לנשים מהמגזר החרדי וביצוע ההתאמות הנדרשות לקליטתן.
 • קליטת בני מיעוטים מהפזורה הבדואית, יוצאי גדוד הסיור הבדואי.
 • הקמת בית ספר תיכון טכנולוגי, אנרג׳י טק, באתר ההדרכה של חברת החשמל, אשר יציע תעודת בגרות טכנולוגית יחד עם תעודות הסמכה מקצועיות המוכרות על ידי חברת החשמל. בית הספר מיועד לתלמידים מן הפריפריה, הבאים מרקע סוציו-אקונומי נמוך.

אנרקון

קטגוריה: העסקת עובדים בגיל השלישי

מס' עובדים: כ- 193

היוזמה:

 • התמקדות בגיוס עובדים מאוכלוסיות בתת תעסוקה ובמיוחד מבוגרים על ידי התקשרות עם ארגוני השמה רלוונטיים כמו "והדרת".
 • מדיניות של גיוס מגוון מתוך הסתכלות על המועמד כאינדיבידואל בעל קישורים רלוונטיים לתפקיד וללא כל הפליה.
 • התאמת של היקף המשרה וסביבת העבודה כך שיתאימו לעובדים מבוגרים.
 • 2017: 50% עובדים מבוגרים (60+), 4% מהעובדים שנקלטו בשנה האחרונה.
 • עניין גבוה של החברה והמנכ"ל  לגיוס עובדים מבוגרים. החברה רואה בהם עובדים טובים מבחינתם. עשו התאמות כדי לאפשר קליטה בתעשיית אלקטרוניות, כולל הכשרה והתאמות של היקפי משרה. בחברה שבעי רצון מהתהליך וההישגים.

גבעסול

קטגוריה: העסקת עובדים בגיל השלישי

מס' עובדים: כ- 270

היוזמה:

 • התמקדות בגיוס עובדים מאוכלוסיות בתת תעסוקה ובמיוחד מבוגרים על ידי התקשרות עם ארגוני השמה רלוונטיים כמו "והדרת".
 • מדיניות של גיוס מגוון מתוך הסתכלות על המועמד כאינדיבידואל בעל קישורים רלוונטיים לתפקיד וללא כל הפליה.
 • החברה קבעה יעד שאחוז העובדים הוותיקים בה יהיה 30%
 • 2017: 12% עובדים מבוגרים (60+), 7% מהעובדים שנקלטו בשנה האחרונה.
 • עידן טכנולוגי – מרכז יזמות אזורי משותף לגבעסול ולמועצה האזורית עמק המעיינות, מחבר בין חינוך, טכנולוגיה ותעשייה, המרכז מאפשר חשיפה והשתלבות של כלל הקהילה בעולם התעשייתי. כחלק מפעילויות המרכז, גבעסול מקיימת הרצאות, ימי עיון, קורסים ועוד, ומאפשרים לאוכלוסיית הוותיקים באזור, האנשים בעלי תבונת הכפיים שהולכת ונעלמת מהעולם, להעביר את הידע והיכולות לדור הבא, הוותיקים משולבים בעשייה בעידן וכך מפעלי גבעסול נחשפים לקהילה ולעובדים וותיקים פוטנציאלים.

CGS – קומפיוטר ג'נריטיד סולושנס

קטגוריה: קטגוריה כללית

מספר עובדים: 50

היוזמה:

 • חברת CGS פועלת לגיוס עובדים על פי התאמה מקצועית ובדגש על עידוד שוויוניות.
 • החברה מצטיינת בשיתופי פעולה עם ארגונים חברתיים המתמחים בקידום תעסוקה מגוונת: מכללת גל, טק קריירה, IT WORKS, ארגון בעצמי, שיקום אחר, והדרת, עבודה נגישה – הם רק חלק מהארגונים השייכים לרשת התומכת.
 • עוד מהלכים שנוקטת החברה כדי לקדם גיוון: הדרכות מנהלים קולטים לגבי ערכי הגיוון של החברה (דוגמת: ערך הכבוד ההדדי , סביבת העבודה המגוונת -סבלנות וסובלנות כלפי האחר) וגמישות בשעות העבודה (עובד מבוגר בן 65 עובד במסגרת של משמרת בת 4 שעות שנפתחה עבורו במיוחד).
 • על אף גודלה הבינוני-קטן של החברה, הנהלת CGS מגוונת באופן מיוחד והיא פרי של עבודה והתכוונות; נמצאים בה עובד עם מוגבלות, מדריך ראשי שהינו חרדי, ראש צוות יוצא אתיופיה וראש צוות שהוא עולה חדש מרוסיה.

אל על

קטגוריה: העסקת עובדים בגיל השלישי

מס' עובדים: כ- 6,100

היוזמה:

 • כחלק ממדיניות החברה קבעה לעצמה החברה להמשיך להעסיק עובדים מעבר לגיל הפרישה (שימור הידע והניסיון של העובד) או להעסיק מחדש את פורשי החברה בתחומים רבים ומגוונים בחברה. מוקד שרות הלקוחות, שרות לנוסע – תחנת ישראל, טיוב נתונים בחטיבת תחזוקה והנדסה, נהגים בתחבורה.
 • הוגדר תפקיד ואחריות של רפרנט / אחראי גיוון בצוות משאבי אנוש, לרבות הכשרה מתאימה – קורס מנהלי גיוון בתעסוקה על ידי הפורום הישראלי לגיוון.
 • מתקיימים קשרי עבודה עם ארגונים עסקיים או לא למטרות רווח המתמחים בגיוס והשמה של עובדים מבוגרים, כגון "והדרת".
 • המשך העסקה של עובדים לאחר גיל פרישה והעסקה מחדש של עובדים שפרשו מתוך רצון לשימור הידע והניסיון של העובד.
 • העובדים נקלטים כעובדי אל על , לרבות כל הזכויות הניתנות לעובד חדש בחברה.
 • נכון להיום מועסקים 95 עובדים בגילאי 67+