מינוי בעלי תפקידים לגיוון

ידוע כי מינוי אנשי צוות יעודיים לנושא הגיוון בארגון הוא אחד הדברים שיש בכוחם להביא להישגים משמעותיים בתחום. בעולם, תפקיד מנהל הגיוון ובעלי תפקידים נוספים בתחום, נפוצים ביותר. בישראל חברות חלוציות נקטו את הצעד החשוב של מינוי מנהל גיוון (ועוד חברות רבות אחרות הכשירו מנהלים בקורס ניהול הגיוון של הפורום). הדוגמאות בכלי זה הן מהסנוניות הראשונות במרחב המקומי.

סאנדיסק – במועמדותה לשנת 2016 מציגה החברה יוזמה לקידום שוויון מגדרי בסאנדיסק העולמית ובתעשיית ההייטק בכלל. כדי להוביל מדיניות גלובלית סדורה, המשנה למנכ"ל החברה בישראל, רונית קרפול, מונתה לתפקיד מנהלת תחום גיוון תעסוקתי בסאנדיסק העולמית. כחלק מתפקידה מציגה המשנה למנכ"ל את ההתקדמות בנושא הגיוון להנהלה הבכירה מדי רבעון. לצורך הנגשת מידע רלוונטי להנהלה נוצר Data Dashboard המציג נתונים כגון שיעור הנשים בחברה, שיעורי גיוס, עזיבה וקידום נשים לפי חתכי אזור, מחלקה ודרגה. נושא הגיוון מתוקשר פנימית לעובדי החברה בפורטל החברה הגלובלי, בין היתר מתוקשרת החשיבות העסקית של הצלחת יוזמות הגיוון לחברה ומתוקשרים סיפוריהן של נשים מהנדסות בחברה. לשאלון העזיבה, שהוא כלי המסייע בשימור עובדים המשמש באופן גלובלי, נוספו שאלות הקשורות לגיוון והכלה.

תקשוב – במועמדותה לשנת 2016 מציגה תקשוב יוזמה לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות במוקדי השירות המופעלים על ידי החברה. תקשוב הציבה לעצמה יעד חדש – העסקת 5% עובדים עם מוגבלות בארגון. לצורך עמידה ביעד מונו בכל אתר ממונות על תעסוקת אנשים עם מוגבלות מתוך צוות משאבי אנוש שתפקידן להוות גורם מקצועי לנושא זה באתר. הממונות הוכשרו לתפקידן באמצעות משרד הכלכלה ותב"ת ג'וינט ישראל. ממונות האתר מצוידות במערכי שיעור והדרכות להכשרת מנהלי ועובדי האתר בנושא. כמו כן, פותח מערך הדרכה לסיוע לגורמים השונים בשילוב מוצלח של עובדים עם מוגבלות. הערכה הייעודית למנהלים המלווים, למשל, כוללת בנק של דילמות מקצועיות ודרכי התמודדות, נהלי החברה, והסבר על מעקב השתלבות העובד.

חברת החשמל לישראל – במסגרת מועמדותה לשנת 2016 מציגה חברת החשמל את מרכז הגיוס הארצי שהושק, כאחד מהצעדים ליישום מדיניות העסקה מגוונת. קודם לגיבוש המדיניות נחקרו ונמדדו דפוסי העסקת עובדים מקבוצות מגוונות בחברה. במרכז הגיוס התייחסות ייחודית וברגישות לגיוס והעסקה מגוונת, בין היתר באמצעות גיוון בצוות הגיוס. בשנת 2015 מונה עוזר סמנכ"ל מש"א וארגון לממונה על העסקה רב גונית בחברה- תפקידו לקדם את הגיוס המגוון. תהליכים הותאמו לקידום הגיוון, למשל, הגדרת משרות ייעודיות לגיוס מתוך אוכלוסייה מגוונת – בהן משרות בתחומים הנדסיים-טכנולוגיים, אשר מכוונות בחלקן לבוגרי מיזמי החברה בקרב תלמידי תיכון וסטודנטים מקרב אוכלוסיות הגיוון. הותאמו תהליכי מיון, גיוס וקורסי הכשרה לנשים חרדיות ונבנה הסכם קיבוצי ייחודי לעובדים עם מוגבלות, בתיאום עם ההסתדרות ונציבות שוויון הזדמנויות בתעסוקה.

בנק לאומי – לטובת קידום העסקה מגוונת נבחנו והותאמו תהליכי הגיוס בבנק. בין היתר, קיום "יום מיון לא ממיין" למועמדים מאוכלוסיה בה הבנק מעוניין להתמקד – במתכונת זו אין ניפוי במהלך היום אלא התרשמות מהמועמדים לכל אורך היום לפני קבלת החלטה על סיום או המשך התהליך עמם, תוספת זמן במבחני חשיבה, התאמת שפה בעת המיונים, הגמשת דרישות הסף הקשורות בהשכלה – למשל, קבלת מועמדים מהחברה החרדית ללא תעודת בגרות עם אפשרות להשלמת תואר ראשון במהלך שנות העבודה הראשונות. כמו כן, מועמדים מאוכלוסיות גיוון שנמצאים "גבוליים" בימי הערכה במכון המיון מזומנים לראיון פרונטלי על מנת להכריע טוב יותר לגבי התאמת המועמד. תחום הגיוון התעסוקתי ומדידתו נמצא תחת אחריות אגף מנהל ותפעול בחטיבת משאבי אנוש. בצוות המגייסים באגף זה הוגדר אחראי גיוון שתפקידו לקדם גיוס עובדים מקבוצות מגוונות.

מלונות דן בע"מ – הרשת מציגה מדיניות בכלל הרשת להעסקה מגוונת המכוונת לעובדים מהחברה הערבית, חרדים, עובדים מבוגרים ועובדים עם מוגבלות. לצורך יישום המדיניות – קביעת נהלים ועדכון תהליכים – מונה גורם אחראי בהנהלת החברה. במסגרת המדיניות נקבעים יעדי גיוס ונוצרים קשרים עם מקורות גיוס מתאימים, נבחנים לעומק צרכיה של כל אחת מהאוכלוסיות ונעשות התאמות כגון – תמיכה בעובדים פנסיונרים, הכרה בעובדים ותיקים ובאירועים המשפחתיים שלהם (עדכון הנחיות מתן שי לעובד שיכלול מתן שי להולדת נכד), הכשרות בנושא העסקת עובדים עם מוגבלות, שדרוג מקלחות עובדים כמענה על צורך מקלחת לפני תפילת המוסלמים, ציון המגוון באירועי חברה שונים. התאמות אלו יוצרות תחושת הכלה ושותפות.