ניתוח מפורט של תהליכי גיוון לפי תחומים

header versitile

28 חברות מובילות הגישו את מועמדותן לאות לשנת 2016. מתוך ניתוח של עשייה ממוקדת ורבת שנים עלו מספר תהליכים או מודלים לגיוון בתעסוקה אותם אנו שמחים להציג לחברות נוספות המצויות בעשייה לגיוון. הניתוח והעיבוד נעשו ע"י הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה. להלן תהליכי העשייה בגיוון בתעסוקה:

פעילות בסמוך למרכזי אוכלוסיה מגוונת והעסקה מקרב האוכלוסיה המקומית
להעסקת האוכלוסייה המקומית, הסמוכה פיזית למיקום אתר החברה, יתרון וערך. כך נוצרת המשכיות בין הנוף האנושי המקומי לארגון הפועל בו, מתקיים קשר הדוק עם אוכלוסיית המקום שבו שני הצדדים יוצאים נשכרים.

הכשרות ייעודיות
מספר חברות הציגו פרוייקטים במסגרתם ניתנת למועמדים מאוכלוסיית היעד הכשרה שתאפשר להם להיקלט בתעסוקה באותה חברה.

התאמה של תהליכים
חסמים תרבותיים שונים עומדים בפני בני אוכלוסיות בתת תעסוקה בשלבים שונים של תהליך הגיוס. התאמה תרבותית של תהליך הגיוס מכירה בחסמים אלו ונועדה להעלות את סיכויי הקבלה.

התאמת סביבת העבודה לאוכלוסיית היעד
מגוון משמעותו ייחודיות וצרכים שונים לאוכלוסיות שונות. יצירת תנאי עבודה מותאמים לאוכלוסיות שונות היא הנחת בסיס ליחסי עבודה המכירים בייחוד ובמגוון והמאפשרים לפרט בארגון השתלבות והתפתחות מקצועית.

ליווי והכשרת מנהלים
הכשרת המנהלים לקליטת עובדים מאוכלוסיות מגוונות היא ערובה להצלחה. בהעדר הכשרה מתאימה עלול להיווצר אפקט "דלת מסתובבת" בו עובדים מאוכלוסיות מגוונות שזה עתה נקלטו ייפלטו עקב קליטה לקויה הנובעת בחלקה מחוסר מודעות או חוסר הירתמות של מנהלים לתהליך הייחודי.

מודלים של העסקה
צורות שונות של העסקה יכולות להוות חלק ממשי מפעילות הגיוון וההכלה בארגון, מעצם תרומתן לעיצוב היחס לעובדים השייכים לאוכלוסיות המגוונות

יצירת השפעה באמצעות עידוד ורתימת שותפים עסקיים
גיוון הרכש או גיוון בבחירת השותפים העסקיים ועל ידי הנחיית זכיינים הם כלים רבי עצמה הן לעידוד האוכלוסיות המגוונות והן ליצירת תהודה והפצת בשורת הגיוון ברבים.

הון אנושי עתידי מקרב אוכלוסיות היעד
ביזמות אלו, השקעה אסטרטגית בהון אנושי עתידי משתלבת עם יעדי חברה אסטרטגיים בתחום ניהול הגיוון.

תכנית אסטרטגית ארוכת טווח
אחד הכלים המשמעותיים בניהול הגיוון הוא הכנסת הגיוון לתכנית העבודה וליעדים של ההנהלה ושל חטיבת משאבי האנוש. באמצעות הצגת תכנית ארוכת טווח ניתן לראות את השינוי כתהליך ארוך ולנווט את הארגון להישגים משמעותיים תוך התמקדות בדגש אחר בכל שנה או תקופה.

רציונל עסקי לפעילות הגיוון
פעילות לקידום הגיוון הנעוצה ברציונל העסקי של החברה היא בעלת השפעה מרובה ביותר. כאשר פעילות הגיוון קשורה לאסטרטגיה העסקית של החברה, עובדים ומנהלים מכירים בחשיבותה ומכוונים אליה את פעילותם. מעצם כך היא בעלת פוטנציאל קיימות ארוך טווח יותר, שכן איננה תלויה בפרט זה או אחר אלא הופכת חלק מה- "DNA" של החברה.

מינוי בעלי תפקידים לגיוון
ידוע כי מינוי אנשי צוות יעודיים לנושא הגיוון בארגון הוא אחד הדברים שיש בכוחם להביא להישגים משמעותיים בתחום. בעולם, תפקיד מנהל הגיוון ובעלי תפקידים נוספים בתחום, נפוצים ביותר. בישראל חברות חלוציות נקטו את הצעד החשוב של מינוי מנהל גיוון (ועוד חברות רבות אחרות הכשירו מנהלים בקורס ניהול הגיוון של הפורום). הדוגמאות בכלי זה הן מהסנוניות הראשונות במרחב המקומי.

גיוס לתפקידים אקדמיים, ניהוליים ואפיקי קידום
גיוון משמעותי הוא כזה בו עובדים מקבוצות הגיוון משולבים בכל דרגי הארגון והתפקידים בו ולא רק במחלקה אחת, בתפקיד מסוים או בדרג הזוטר. כמו כן, קידום, הכשרה ויצירת אופק תעסוקתי חשובים להשגתו של גיוון משמעותי ויתרונות הגיוון יבואו לידי ביטוי רק כאשר הגיוון הוא משמעותי.