אות הגיוון ע"ש דב לאוטמן 2018
ההגשה נפתחה

אות הגיוון ע"ש דב לאוטמן מוענק זו השנה החמישית, על ידי ארגון מעלה והפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה לפעולות של עסקים המקדמות שילוב ופיתוח כלכלי של אוכלוסיות בתת תעסוקה.

קטגוריית שילוב עובדים עם מוגבלות

קטגוריית העסקת עובדים בגיל השלישי

קטגוריית כללית

קטגורייה העסקת עובדים בגיל השלישי

קטגורייה שילוב עובדים עם מוגבלות

קטגורייה כללית

ציון אות לשבח