אחריות חברתית בהשקעות של גופים מוסדיים (SRI)

נייר עבודה של משרד האוצר אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון
מאת: מערכת האתר | 10/02/2008

בשנה האחרונה התפרסמו מספר מקרים שבהם משקיעים, בפרט משקיעים מוסדיים כקרנות פנסיה וחברות ביטוח, חיסלו את השקעותיהם במדינות או בפרויקטים שנתפסו כפוגעים באחריות החברתית. עם התגברות חשיבותה של האחריות החברתית, גם משקיעים מוסדיים עושים שימוש בבחירת ההשקעות שלהם כדי להניע חברות לערב גורמים חברתיים וסביבתיים בשיקוליהן:
גופים מוסדיים אלה, כשהם באים לבחור את החברות שישקיעו בהן, מביאים בחשבון לא רק את ביצועיהן הפיננסיים, אלא גם את תפקודן מבחינה חברתית וסביבתית. השקעות המבוססות על שיקולים כאלה מכונות השקעות עם אחריות, או מודעות, חברתית
Socially Responsible Investments (להלן SRI-) בבסיס הגישה הזאת עומדת הדעה כי למשקיעים אכפת לאן מופנה כספם ואף כי הם מעוניינים, כמובן, להרוויח מהשקעתם – אין הם מוכנים לעשות זאת בכל מחיר.
את ראשיתן של ה- SRI מקובל לראות בתחילת המאה העשרים – אז החלו חלק מהמשקיעים האמריקאיים להימנע, מטעמים דתיים, מהשקעה בחברות המייצרות טבק או אלכוהול, או פועלות בעסקי ההימורים. מדיניות השקעה בעלת אחריות חברתית מביאה בחשבון את התחומים הבאים (אחד או כמה):
התחום החברתי – הון אנושי (חינוך והכשרה, תנאי עבודה ובריאות), פיתוח ותמיכה בקהילה, זכויות עובדים (כולל זכות ההתאגדות);
התחום הסביבתי – זיהום עירוני ותעשייתי, פגיעה בסביבה הטבעית של כדור הארץ,
התחממות כדור הארץ, ניצול יתר של משאבי טבע, הגבלת הגישה של אחרים (כמו למים
נקיים), הכחדת הצומח ובעלי החיים;
התחום המוסרי – הפרה של זכויות אדם, ניצול עבודת ילדים, יצור והפצת כלי נשק,
ניסויים בבעלי חיים, תמיכה במשטרים פוליטיים מדכאים, סחר בנשים וזנות, אלכוהול
והימורים;
התחום התאגידי -(corporate governance):גילוי נאות, שקיפות, עצמאות, בקרה
נאותה וביקורת, נשיאה באחריות.

את הסקירה המלאה שניכתבה על ידי לביא שיפנבאואר ניתן לקרוא באתר משרד האוצר- אגף שוק ההון , בלינק המצורף.