איך מודדים ומדווחים גיוון בכוח העבודה אל מול ההנחיות המשפטיות?

האירוע התקיים ב- 14.10.2021

14.10.21 | איך מודדים ומדווחים גיוון בכוח העבודה אל מול ההנחיות המשפטיות?

נציבות שוויון הזדמנויות בתעסוקה ומעלה מזמינים למפגש קצר בנושא היבטים משפטיים סביב סוגיות מדידת הגיוון.

מה אפשר לשאול? האם מותר למדוד? איך מאזנים בין הרצון להגברת הגיוון לסוגיות של חירות הפרט ועוד.

על סוגיות אלו ונוספות ננסה לענות במפגש עם עו"ד מרים כבהא, נציבה ארצית ועו"ד מיראל נח'ול פאר, מנהלת תחום בכיר גיוון ושוויון בנציבות שוויון הזדמנויות בתעסוקה.

לינק לזום יישלח בהמשך. מוזמנים גם לשלוח שאלות להתייחסות במפגש.