בכירות שדולת הנשים מדברות על שיוויון מגדרי

זום

דוברות:

אלה אלקלעי – המפגש יעסוק בקשר המורכב שיש לנו כא.נשים עם כסף והשקעות ויתעכב על ההיבטים המגדרים של ההקשר הזה. עולם ההשקעות מהווה ראי של הסביבה הכלכלית חברתית ומשקף לנו את המגמות, השינויים והתחזיות להתפתחויות הצפויות. במפגש נבחן דרך הפריזמה של שוק ההון את השפעות הקורונה ואת השלכות האפשריות של המגמות המזוהות על החברה והכלכלה, נשים וגברים.

עו"ד דנה מיטב -המפגש יעסוק בערך שטמון בשוויון מגדרי בעבור גברים ונשים כאחד, ובתרומה שלו לחברה כולה. נדון בהתקדמות שחלה בעשורים האחרונים, במקומות שבהם נתקענו, ובאסטרטגיות הפעולה שיקרבו אותנו אל יעד השוויון.

ד"ר יוספה טביב-כליף – האם מאבקן של נשים לשוויון זכויות זהה ברחבי העולם? מהי שוּליוּת כפולה? האם נשים יכולות להשתתף בדיכוי של נשים אחרות? בשאלות אלו ועוד נעסוק במפגש שיוקדש לפמיניזם רב-תרבותי ולהבנה לפיה המאבק לשוויון זכויות אינו מאבק אוניברסלי אלא מאבק המשתנה בהתאם להבדלי תרבות, גזע/אתניות, מעמד, לאום ועוד.

ד"ר מהא כרכבי סבאח – נשים ערביות בישראל עוברות שינוי חברתי מרחיק לכת במיוחד בתחום ההשכלה. בשונה מנשים מקבוצות אתניות אחרות, שיעורן של הנשים הערביות המועסקות בשוק העבודה עדיין נמוך מהממוצע המפגש יעסוק במאפיינים התעסוקתיים של הנשים הערביות, במשמעות .OECD – בישראל ובמדינות ההכלכלית והחברתית של מאפיינים אלה, ובאתגרים הן מבחינת החברה הערבית, והן בהסתכלות על שוויון מגדרי.

ויקי אידזינסקי – המפגש יעסוק בדומה והשונה בין דוברי רוסית ל"צברים" בהקשרי מגדר, דת, כלכלה ותרבות. מה יכולות צבריות ללמוד מדוברות רוסית בהקשר הפמיניסטי, ולהיפך? מה גורם להתקדמות לעבר שוויון מגדרי להיתקל בקיר, ואיך נשכיל לטפס מעליו יחד?

יעל פתיר – ב 1933- מונתה האישה הראשונה לתפקיד בקבינט האמריקני, והיום בממשלתו של ביידן עומדות לשרת מספר שיא של נשים. המפגש יעסוק בהיבטים המגדריים בממשל האמריקאי כפי שבאו לידי ביטוי בזמן שלטונו של הנשיא טראמפ, וכפי שהם באים לידי ביטוי בממשל הנשיא ביידן. כמו כן, בתהפוכות שידעה ארצות הברית בשנים האחרונות ובתפקידן של נשים ואירגוני הנשים בצמתים מרכזיות.

חלי יעקבס – היכולת לספר סיפור ולהביא לידי ביטוי נרטיב מסוים בעידן של ריבוי מסרים ונקודות מבט- קריטית לצורך הצלחה עסקית. הפרסונליזציה היא כלי להתקדמות בקריירה וחלק לא מבוטל מיצירת איתנות כלכלית. במפגש נתוודע אל כלים מעשיים מעולם הסטוריטלינג – השיווק הישן חדש.

אנא מלא את הפרטים הבאים: