המשך סדרת השתלמות גיוון | מהלכים לקידום סביבת עבודה רב תרבותית במקום העבודה

האירוע התקיים ב- 18.05.2022

מעלה וג'ונט תבת מזמינים למפגש מקוון להיכרות עם פרקטיקות מתקדמות לקידום סביבת עבודה רב תרבותית. במפגש גם יוצגו נתונים ומגמות ראשוניים בנושא סביבת עבודה רב תרבותית, כפי שעולים מדירוג הגיוון וההכללה המשותף לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ומעלה.

המפגש יתקיים בזום, ב 18.5, בין השעות 10:30-12:00.