הזמנה לכנס המשבר הסביבתי_compressed (1)_page-0001 (1)