סיכום מפגש אחריות תאגידית בקרב הספקים למנהלי רכש ומנהלי אחריות תאגידית

סיכום מפגש אחריות תאגידית בקרב הספקים למנהלי רכש ומנהלי אחריות תאגידית