מפגש אחריות תאגידית למנהלי רכש | 22.2.17

האירוע התקיים ב- 22.02.2017

הצגת פעילויות ואתגרים באחריות תאגידית ברכש לשנת 2017