מפגש היוועצות דירוג גיוון

האירוע התקיים ב- 15.12.2021

שמחים להזמינכם למפגש להיכרות והיוועצות על  דירוג הגיוון וההכללה החדש של נציבות שיוויון הזדמנויות בעבודה ומעלה.

במפגש נציג את ראציונל הדירוג החדש ונרצה לדון על הקריטריונים הנכללים בו, בהסתכלות קדימה. יש לציין כי מרבית הקריטריונים המנוקדים בשלב זה, כבר קיימים בדירוג מעלה ESG.

מפגש ההיוועצות יתקיים ביום רביעי ה 15.12.21, בין השעות 11:00-12:00 בזום.

כרקע קצר: הדירוג החדש, יתקיים לצד דירוג מעלה ESG הקיים ויזמין חברות המטפלות בתחומי הגיוון וההכללה לקבל מדידה וחשיפה ייעודית לנושא זה.