מפגש ממשל תאגידי ואחריות תאגידית בישראל 

האירוע התקיים ב- 5.6.2019

5.6.2019 | 09:00-11:00 | מפגש ממשל תאגידי ואחריות תאגידית בישראל 

מעלה ואנטרופי קיימו מפגש בוקר על ממשל תאגידי ואחריות תאגידית בישראל באירוח חברת G1. המפגש יועד ליועצים משפטיים, מזכירי חברה, מנהלי קשרי משקיעים, מנהלי אחריות תאגידית ועוד

בתכנית:

  • מיקי אדיב, מנכ"ל G1 ומשה בר, יועץ משפטי G1 | הקשר מול שוק ההון והרצון לשפר ממשל תאגידי ואחריות תאגידית

  • מתי אהרון, שותף ומנכ"ל אנטרופי ממשל תאגידי |  ממשל תאגידי ככלי לחיזוק הקשר עם שוק ההון  למצגת לחצו כאן
  • מומו מהדב, מנכ"ל מעלה | פרק ממשל תאגידי מעודכן בדירוג מעלה לאחריות תאגידית בישראל למצגת לחצו כאן

המפגש התקיים במשרדי חברת G1, רחוב השחם 14, פתח תקווה.