אנטרופי – ממשל תאגידי ואחריות תאגידי יוני 2019 – מפגש משותף אנטרופי ומעלה ב G1