מפגש מקוון לקביעת יעדים ארוכי טווח בביצועים הסביבתיים

האירוע התקיים ב- 22.03.2022

אנחנו מתחילים בסדרה שעוסקת בקביעת יעדים סביבתיים ארוכי טווח (2030; 2050 ) אשר תופסים מקום נכבד בשיח העולמי של התחום.

במפגש הראשון יציגו: טבע, ICL וחברת החשמל. יעדים ארוכי טווח מאפשרים להציב יעדים שאפתניים כדוגמת התחייבות ל"net zero carbon" ונותנים מענה לציפיות הגוברות מעסקים להתמודדות עם משבר האקלים. החברות אשר יציגו ישתפו בתהליך העבודה אשר הביא לקביעת היעדים ובתובנות מעבודתן.

המפגש מועד למנהלי אחריות תאגידית, מנהלי סביבה, אסטרטגיה ופיתוח עסקי ועוד.