קול קורא לעסקים להטמעת שיקולי המגוון הביולוגי

האירוע התקיים ב- 15.09.2017

TEV_Migvan_Kol_Kore_Business_Top

מזמינים אתכם להצטרף לחברות ממשלתיות ולחברות עסקיות שכבר פועלות להטמעת שיקולי המגוון הביולוגי בתהליכי תכנון וניהול, ולהגיש הצעה לפרויקט להתאמת פעילות החברה לסטנדרטים סביבתיים גבוהים.

במסגרת הפרויקט יועמדו לרשות החברות הזוכות יועצים מקצועיים, אשר יתמכו במציאת פתרונות חדשניים למזעור טביעת הרגל האקולוגית של החברה, בניהול הסיכונים, הקטנת עלויות תפעול ועוד.

ניתן להגיש עד- 15.9.17
לפרטים ומסמכי הקול הקורא המלאים, לחצו כאן
להתייעצות וחשיבה בתהליך ההגשה:
אלון רוטשילד alon@spni.org.il 0523689789
אנה טרכטנברוט Anatrak@sviva.gov.il 0506233274