קורס מובילי אתיקה בארגונים של המרכז לאתיקה בירושלים – החלה ההרשמה לקורס במרץ 2020

המרכז לאתיקה בירושלים שבמשכנות שאננים
09.03.2020
9:00-16:15

01.06.2020 – 09.03.2020 ,9:00-16:15 | קורס מובילי אתיקה בארגונים

 

נפתחה ההרשמה למחזור השמיני של קורס מובילי אתיקה בארגונים של המרכז לאתיקה בירושלים.

מטרת הקורס: הקניית תובנות, ידע עדכני, תאורטי ומעשי וכלים מקצועיים לפיתוח וליישום האתיקה הלכה למעשה בסביבת העבודה;הכשרה מקצועית ויישומית לממוני האתיקה בארגוניהם.

קהל היעד: ממוני אתיקה בארגון (מכהנים וכאלו שעתידים להתמנות), מנהלי אחריות תאגידית/חברתית, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי הדרכה, מבקרי פנים, יועצים משפטיים ונאמני אתיקה ביחידות הארגון. כמו כן, הקורס מיועד לבעלי מקצועות שונים המעוניינים להשתלב כיועצי אתיקה פרטיים לארגונים.

הקורס הינו ייחודי הן בעומק ובהיקף התכנים, הן בבכירי המרצים מהאקדמיה ובכירי המנהלים במשק והן בכלים המעשיים שהוא מעניק לבוגריו.

הקורס מקנה תעודת גמר והסמכה של המרכז לאתיקה בירושלים, בחתימתם של חברי הוועדה המקצועית לקורס: פרופ' יצחק זמיר, שופט בית המשפט העליון בדימוס; פרופ' מאיר חת, לשעבר המפקח על הבנקים; יו"ר הבורסה לני"ע ויו"ר בנק לאומי; מנהל תחום אתיקה בעסקים במרכז לאתיקה. פרופ' יצחק גל נור, החוג למדע המדינה, האוניברסיטה העברית ;לשעבר נציב שירות המדינה; מנהל תחום אתיקה בארגונים ציבוריים במרכז לאתיקה. המנהל האקדמי ומוביל הקורס הינו דניאל מילוא, מנהל המרכז לאתיקה.

הקורס ייחודי בהיקפו, בידע המעמיק ובעושר המרצים. הוא מקנה לבוגריו תובנות וכלים מעשיים לגיבוש והטמעת אתיקה כמו גם לייזום ולנהל תהליכי אתיקה בארגון. מרצי הקורס הם הטובים בתחום. הקורס מפגיש משתתפים מארגונים שונים במשרות שונות הנמצאים בשלבים שונים של התהליך. כך שמתקיימת למידת עמיתים משמעותית מאוד ורשת של עמיתים שגם אחרי הקורס מתייעצים, משתפים בניסיון המצטבר ואף מתארחים זה אצל זה כדי ללמוד מקרוב ולקבל רעיונות.

לאתר הקורס ומידע נוסף.

לפרטים נוספים ולהרשמה ניתן לפנות לרבקה Rebecca@mishkenot.org.il ,02-6292221