ביולי 2011 הושק התקן הישראלי החדש לבניייה ירוקה

התפרסם על ידי המשרד להגנת הסביבה
מאת: מערכת האתר | 02/08/2011

התקן הישראלי המחודש והמורחב לבנייה ירוקה ת"י 5281 בנייה בת קיימה מורכב מסדרת תקנים המגדירים מהי בנייה ירוקה בישראל וכולל תשעה תחומים: אנרגיה, קרקע, מים, חומרים, בריאות ורווחה, פסולת, תחבורה, ניהול אתר הבנייה וחדשנות.
התקן המחודש מתייחס לסוגי מבנים שונים והוא חל הן על מבנים חדשים והן על מבנים שעוברים שיפוץ משמעותי.
פרקי התקן:

  • דרישות כלליות
  • מגורים
  • משרדים
  • מוסדות חינוך
  • אחסון תיירותי
  • מוסדות בריאות
  • מסחר
  • התקהלות ציבורית

מידע נוסף על התקן ניתן למצוא באתר של המשרד להגנת הסביבה