במה יכולה מעלה לעזור לחברה העסקית שלי?

מעורבות חברתית עסקית, להבדיל מפילנתרופיה וממתן בסתר, היא גישה מקצועית המבוססת על האסטרטגיה העסקית, חזון החברה וערכיה, מטרותיה העסקיות, נטיות הלב של עובדיה ונטיותיהם להתנדבות וכיו"ב.

מעלה תוכל לעזור לפירמה שלך בגיבוש תהליך מתאים של מיפוי, ניתוח, דיאלוג עם מחזיקי העניין, שיתוף העובדים, גיבוש אסטרטגיה חברתית וכיווני פעילות וכו' – הכל בהתאם לאופייה של החברה ולצרכיה.

תהליך מקצועי ונכון יאפשר לפירמה למצות את הפוטנציאל שבמעורבות החברתית ולמדוד את התשואה (לא במונחים כספיים בהכרח) הנובעת מההשקעה החברתית.

מעלה גם תעזור לחברתך למקד את המעורבות החברתית באופן שיביא להשפעה מרבית על החברה בישראל, ויעשה את ההבדל בין פיזור תמיכות לבין מיקוד והטבעת חותם ממשי, במקביל להשגת היתרונות העסקיים מן הפעילות.