במה מעלה אינה עוסקת?

• מעלה אינה שותף פרוייקטלי |  אך בהחלט עוסקת בייעוץ והכוונה, בלימוד והדרכה של התהליכים והמגמות בעולם האחריות התאגידית.

• מעלה אינה עוסקת בתיווך בין חברות | אך כן יוצרת רישות של קשרי עבודה עם מאות עסקים בישראל ובעולם.

• מעלה אינה יוצרת חיבורים בין ארגונים חברתיים לשותפים חברתיים | נותנת חשיפה לידע ומידע של ההתרחשויות בתחום בארץ ובעולם.

• מעלה אינה עוסקת בהתרמה ובתרומות.

• מעלה אינה מכון מחקר | מעלה מתמקדת בהמשגת מודלים ובנצ'מארקים חדשניים מהארץ והעולם עם הדגשת עשייה פורצת דרך בשטח.

• מעלה אינה מחליפה את הרגולציה והאקטיביזם הביקורתי | אך נשענת על קיומם היות וללא צלעות אלה לא ניתן לקדם את התחום.

• מעלה אינה גוף בדיקה/ שיקוף התנהלות החברות | במקום ביקורת מעלה מבליטה סיפורי הצלחה המעודדים חברות נוספות לעשות ולהתקדם.

• מעלה אינה מציעה שירותי ייעוץ | עוצרת בשלב השיקוף וההכוונה האסטרטגית ונעזרת בפורום היועצים לקידום הטמעה.