בניית שרשרת אספקה אחראית – מדריך

מאת שלומית פסח גלבוע, אחראית תחום אתיקה, מנהלת קשרי עמיתים במעלה
מאת: מערכת האתר | 14/03/2012

שילוב קריטריונים של אחריות תאגידית במדיניות הרכש ובניהול שרשרת האספקה
מבוא:
אחד האתגרים המרכזיים לחברות המעוניינות להעמיק ולהרחיב את הפעילות וההשפעה של אחריות תאגידית הוא יצירת שרשרת אספקה אחראית, המקיימת עקרונות של אחריות תאגידית וקיימות.
בניית של שרשרת אספקה כזו הוא תהליך ארגוני המבוסס על מעורבות ומחויבות של הנהלת החברה, מחלקות הרכש והלוגיסטיקה, וכמובן שיתוף ומחויבות של ספקי החברה.

שאלון דירוג מעלה 2012, מתייחס מפורשות לסוגיות שרשרת האספקה האחראיות בשאלות הבאות:
30. האם התבצעה בחברה בשנתיים האחרונות בדיקה המוודאת כי מרבית קבלני כח-אדם/ שירות של החברה, מקפידים על עמידה בחוקי העבודה?
31. האם בקריטריונים לבחירת ספקים (כולל קבלני כח-אדם/ שירות) משולבים גם נושאי אחריות תאגידית: כגון: אתיקה, סביבת עבודה, איכות סביבה וכיו"ב?
32. האם מדיניות החברה בעבודה עם עשרת הספקים הגדולים כוללת התייחסות לעמידתם בנורמות האחריות התאגידית של החברה ו/או הקוד האתי המחייב את החברה או על-פי כל קוד אתי אחר של הספק המקובל על החברה?

במסמך זה אספנו עקרונות מנחים כלליים לתהליך בניית שרשרת אספקה אחראית, כמו גם דוגמאות לקריטריונים לבחינת אחריות תאגידית של ספקים בתהליך הרכש. המידע מתבסס הן על תהליכים וקריטריונים המיושמים בחברות בעולם ובארץ, והן על פרסומים מקצועיים העוסקים בבניית שרשרת אספקה אחראית.

להורדת המסמך המלא לחצו כאן