דוד אבנר – בין אחריות למחוייבות


דוד אבנר, מנכ"ל פרטנר, פתח את דבריו בהתייחסות לתפיסת המחויבות של חברת פרטנר לקהילה.
"בעבור חברת פרטנר,המחויבות לעתיד אינה סיסמא ריקה אלא מחויבות יומיומית של כל החברה,אליה כולם נרתמים בכל תחומי העשייה והפעילות המגוונים של פרטנר".
דוד אבנר ציין כי במושגים של אחריות חברתית פרטנר עוברת מהלך מעניין שלו שותף ארגון מעלה.
מראשית השנה, פרטנר ביצעה מיפוי מקיף של ניהול תחומי האחריות החברתית בחברה, וכן קוימו דיאלוגים עם מספר קבוצות מחזיקי עניין: הקהילה בישראל, לקוחות החברה ועובדי החברה. הדיאלוג התבצע באמצעות מחקר איכותי תוך שימוש בקבוצות מיקוד שנערכו בכל רחבי הארץ. מטרת התהליך הינה בנית תכנית עבודה אפקטיבית לשנים הבאות ולמען שיפור מתמיד בתחומי העשייה החברתית.
פרטנר מודדת את העשייה החברתית שלה, והופכת אותה לחלק בלתי נפרד ממדידת היעדים העסקיים שלה.

פרטנר רואה בניהול ההשפעות החברתיות והסביבתיות שלה לא רק הכרח וצו מצפון, אלא גם חלק מסוד הצלחתה העסקית של החברה.
החברה מאמינה כי שקיפות והזמנה לדיאלוג ומשוב מכל בעלי העניין יסייעו לה בקידום העשייה בתחום הזה.
בנוסף, החברה פרסמה לאחרונה דו"ח חברתי מתוך אמונה כי החברה נמצאת בשלב בו היא עוברת מתרומה וקשרי קהילה למחויבות ארוכת טווח לפעולה ושיפור.