דירוג מעלה 2018

שאלון דירוג מעלה 2018 כולל עדכונים מקיפים בתחומי איכות סביבה, יחסי עבודה ואחריות ברכש. מומלץ לבחון ולהטמיע את הקריטריונים כבר בתכנית העבודה לשנת 2018. 

מסמכי דירוג להורדה:

להורדת שאלון דירוג מעלה 2018, לחצו כאן<<
להורדת מסמך מלווה לדירוג מעלה 2018, לחצו כאן<
להורדת מצגת קריטריונים דירוג מעלה 2018, לחצו כאן<
ל
הורדת תבנית תמצית דיווח דירוג מעלה 2018, לחצו כאן<
להורדת הנחיות והמלצות בקרה חיצונית דירוג מעלה, לחצו כאן<
להורדת מסמך פרוטוקול הדיווח הישראלי מגוון ביולוגי בעסקים, לחצו כאן<

תהליך עדכון הקריטריונים
הקריטריונים בדירוג נקבעים על ידי וועדה ציבורית עצמאית. הוועדה כוללת מומחים, נציגי אקדמיה, ראשי ארגונים חברתיים סביבתיים ונציגי עסקים. הוועדה מחולקת לחמש וועדות משנה תחומיות אשר בראשן עומדים:

בראשות אמנון נויבך, יו"ר הבורסה לנירות ערך
ד"ר עלי בוקשפן | אתיקה, המרכז הבינתחומי הרצליה
ד"ר מיקי הרן | איכות סביבה, הקריה האקדמית אונו
פרופ' אסף חמדני | ממשל תאגידי וניהול ודיווח חברתי סביבתי, האוניברסיטה העברית
אהובה ינאי | תרומה לקהילה ומעורבות עובדים, מנכ"לית מתן
עו"ד ארנה לין | עובדים,גיוון ורכש, משרד עו"ד ארנה לין

לפרטים נוספים מוזמנים לפנות ליאיר כהן מנהל דירוג מעלה: yair@maala.org.il | 08-6482579

לצפייה בתוצאות דירוג 2017, לחצו כאן

via GIPHY