דירוג מעלה לאחריות תאגידית

2020-2022

מה חדש ?

למשל: הכשרות עובדים המשך עבודה לאחר פרישה תכנון פנסיוני לעובדים צעירים קידום עובדים בדרגות שכר נמוכות היערכות לעולם העבודה החדש אפקטיביות עבודת הדירקטוריון תהליך מינוי דירקטורים הכשרות דירקטורים ניהול סיכונים קידום נשים להנהלה תעסוקת נשים לאחר גיל 62 מניעת התעמרות בעבודה התייעלות אנרגטית הגנת פרטיות של עובדים ולקוחות

המשך עבודה לאחר פרישה

הכשרות עובדים

תכניות לקידום נשים להנהלה

תכנון פנסיוני לעובדים צעירים

היערכות וסיוע לעולם העבודה החדש

תעסוקת נשים לאחר גיל 62

התייחסות להתייעלות אנרגטית

תהליך מינוי דירקטורים

התייחסות למגוון התאים המשפחתיים

הגנת פרטיות של עובדים ולקוחות

המשך עבודה לאחר פרישה

הכשרות עובדים

תכניות לקידום נשים להנהלה

תכנון פנסיוני לעובדים צעירים

היערכות וסיוע לעולם העבודה החדש

תהליך מינוי דירקטורים

הגנת פרטיות של עובדים ולקוחות

התייחסות למגוון התאים המשפחתיים

התייחסות להתייעלות אנרגטית

תעסוקת נשים לאחר גיל 62

דירוג מעלה במספרים

23
חברות בדירוג
22000
עובדים
1
מחזור מצרפי במילארדים

תהליך עדכון הדירוג התנהל בדיאלוג של כ- 7 חודשים וכלל הצעות מ כ- 40 גופים שונים, ישיבות ייעודיות בכל תחומי הדירוג, שימוע ציבורי ואישור סופי בוועדה ציבורית הכוללת נציגים מהמגזר העסקי, ממשלה, ומגזר שלישי. זאת הזדמנות להודות לכל מי שלקח חלק ותרם מהידע, המומחיות והניסיון.