ESG בשרשרת אספקה

אנו שמחים להזמין אתכם להצטרף לדירוג מעלה Basic לאחריות חברתית לחברות בסדר גודל בינוני ונוספות שהושק ב-2015 כדרך להעלאת מודעות והתנעת תהליכי עבודה בתחומי האתיקה, זכויות עובדים, גיוון בתעסוקה ועוד – גם בקרב חברות בגודל בינוני ונוספות.
——

הדירוג מהווה תו איכות חדשני עבור חברות אחראיות במשק הפועלות לפרקטיקות ניהול מתקדמות וכולל 81 חברות מכלל הסקטורים השונים. כלל החברות מהוות את מאגר הספקים האחראיים של מעלה אשר זמין לכלל החברות במשק ויאפשר בחירה של ספקים עם תו איכות חדשני וייחודי.

הרכש של החברות הגדולות בישראל מסתכם במיליארדי שקלים ומשפיע על מעגל עסקי רחב. אחריות תאגידית ברכש משמעותה קידום הכללים של התנהלות אחראית גם בקרב הספקים עימם עובדת החברה. דירוג מעלה התרחב גם לחברות אלה המחויבות לאחריות, שקיפות והוגנות.

איך מצטרפים לדירוג?

 • יש למלא את שאלון הקצר בקישור הבא.
 • ההצטרפות לדירוג אינה כרוכה בתשלום
 • פרטי הדיווח בשאלון הינו פנימי וחסוי לחלוטין

מה הדירוג בודק?

השאלון כולל קריטריונים בתחומים: אתיקה, יחסי עבודה, גיוון בתעסוקה, שוויון מגדרי ונגישות, איכות סביבה ותרומה לקהילה

כיצד שאלון הדירוג יכול לשמש את החברה שלי?

 • השאלון מאפשר מיפוי ושיקוף תחומי האחריות התאגידית בחברה ומוביל להעלאת מודעות והתנעת תהליכי עבודה חשובים ומשמעותיים (בתחומים המצויינים בפסקה הקודמת)
 • ניהול עקבי וסדור של נושאי האחריות התאגידית מעיד על ניהול איכותי כולל של העסק ומועיל לשיפור תהליכים, שביעות רצון עובדים וניהול אפקטיבי של סיכונים ועוד
 • החברות המצטרפות יזכו להוקרה והערכה במסגרת האירוע השנתי של חשיפת דירוג מעלה בהשתתפות של בכירי המשק, קהילת האחריות התאגידית, ממשלה, גופי חברה אזרחית ועוד.
 • כל חברה שתצטרף לדירוג תזכה לניתוח ביצועים שיעזרו לה להגדיר נושאים ויעדים לטיפול

החברות המשתתפות בדירוג מעלה בשרשרת האספקה לשנת 2022:

 

 • Citadel

  Citadel

  סקטור: הייטק ובטחון
  אתר החברה: www.citadel.co.il
  מדורגת משנת: 2019

 • CR קשרי קהילה

  CR קשרי קהילה

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה אתר החברה: https://www.bncr.co.il/ מדורגת משנת: 2022

 • Finastra Israel

  Finastra Israel

  סקטור: בנקאות השקעות וביטוח
  אתר החברה: www.finastra.com
  מדורגת משנת: 2019

 • Gstat

  Gstat

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה
  אתר החברה: www.gstat-bi.com
  מדורגת משנת: 2018

 • HMS הלפרין יועצים

  HMS הלפרין יועצים

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה
  אתר החברה: www.hms.co.il
  מדורגת משנת: 2016

 • SAS ISRAEL | MIA Analytics

  SAS ISRAEL | MIA Analytics

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה
  אתר החברה: www.miac.com | www.sas.com
  מדורגת משנת:2017

 • TSG IT

  TSG IT

  סקטור: הייטק ובטחון
  אתר החברה: www.tsgitsystems.com
  מדורגת משנת: 2019

 • א.מ.רון הנדסת מערכות מיזוג אוויר

  א.מ.רון הנדסת מערכות מיזוג אוויר

  סקטור: תעשייה
  אתר החברה: www.amron.co.il
  מדורגת משנת: 2018

 • אבווי ביופארמה

  אבווי ביופארמה

  סקטור: כימיה ופרמצבטיקה
  אתר החברה: www.abbvie.co.il
  מדורגת משנת: 2019

 • אברות תעשיות

  אברות תעשיות

  סקטור: תעשייה ומזון אתר החברה: http://www.avrot.co.il/ מדורגת משנת: 2022

 • אופרייט ליס

  אופרייט ליס

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה
  אתר החברה: www.opl.co.il
  מדורגת משנת: 2018

 • אורד

  אורד

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה
  אתר החברה: https://orad.cc
  מדורגת משנת:2017

 • אורום קולורנטים

  אורום קולורנטים

  סקטור: כימיה ופרמצבטיקה
  אתר החברה: www.orom.co.il
  מדורגת משנת: 2018

 • אורטל שירותי השמה

  אורטל שירותי השמה

  סקטור שירותים, תקשורת ותחבורה

  תר החברה :https://www.ortal-hr.co.il

  מדורגת משנת 2021

 • אימג'סטור מערכות

  אימג'סטור מערכות

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה
  אתר החברה: www.imagestore.co.il
  מדורגת משנת: 2017

 • אמת ברמור מערכות

  אמת ברמור מערכות

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה
  אתר החברה: www.emet.co.il
  מדורגת משנת: 2019

 • אניה שפירא

  אניה שפירא

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה
  אתר החברה: www.oniya.co.il
  מדורגת משנת: 2019

 • ארומה

  ארומה

  סקטור: תעשייה ומזון
  אתר החברה: https://www.aroma.co.il
  מדורגת משנת: 2015

 • אריז פתרונות סימון ואריזה

  אריז פתרונות סימון ואריזה

  סקטור: תעשייה ומזון
  אתר החברה:www.ariz-ltd.co.il
  מדורגת משנת: 2018

 • ארכיב 2000

  ארכיב 2000

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה
  אתר החברה: https://archive2000.co.il/
  מדורגת משנת: 2021

 • גדות מסופים לכימיקלים

  גדות מסופים לכימיקלים

  סקטור: כימיה ופרמצבטיקה
  אתר החברה: www.gadot.com
  מדורגת משנת: 2018

 • גולד בונד קונטרום

  גולד בונד קונטרום

  סקטור: שירותיפ, תקשורת ותחבורה אתר החברה: https://goldbond.co.il/ מדורגת משנת: 2022

 • גלובל רוטו שקע

  גלובל רוטו שקע

  סקטור: תעשייה ומזון
  אתר החברה: www.globalrs.co.il
  מדורגת משנת: 2018

 • דורות מוצרי שום ותיבול

  דורות מוצרי שום ותיבול

  סקטור: תעשייה ומזון
  אתר החברה: www.dorot.co.il
  מדורגת משנת: 2016

 • דייברסי ישראל

  דייברסי ישראל

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה
  אתר החברה: www.diversey.com
  מדורגת משנת:2017

 • דפוס בארי

  דפוס בארי

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה
  אתר החברה: www.beeriprint.co.il
  מדורגת משנת: 2020

 • הארכיברים

  הארכיברים

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה
  אתר החברה: www.archiv.co.il
  מדורגת משנת: 2017

 • הדיה

  הדיה

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה
  אתר החברה: www.heidia.co.il
  מדורגת משנת:2017

 • החברה לניהול של דיזנגוף סנטר

  החברה לניהול של דיזנגוף סנטר

  סקטור: קמעונאות ומוצרי צריכה
  אתר החברה: www.dizengof-center.co.il
  מדורגת משנת: 2016

 • הליון אלטרה

  הליון אלטרה

  סקטור: כימיה ופרמצבטיקה
  אתר החברה: www.eltra.co.il
  מדורגת משנת: 2019

 • המימד השביעי

  המימד השביעי

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה
  אתר החברה: www.the7d.co.il
  מדורגת משנת: 2017

 • המשרד הנקי

  המשרד הנקי

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה
  אתר החברה:www.natoon-group.co.il
  מדורגת משנת:2017

 • הראל טכנולוגיות מידע

  הראל טכנולוגיות מידע

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה
  אתר החברה: www.harel.co.il
  מדורגת משנת: 2016

 • וילונות אורגון

  וילונות אורגון

  סקטור: תעשייה
  אתר החברה: www.orgon.co.il
  מדורגת משנת: 2020

 • חד עתיר

  חד עתיר

  סקטור: תעשייה ומזון אתר החברה: https://atir.co.il/ מדורגת משנת: 2022

 • חיון מחשבים

  חיון מחשבים

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה
  אתר החברה: www.alltrade.co.il
  מדורגת משנת: 2019

 • טווס

  טווס

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה
  אתר החברה: www.tvs.co.il
  מדורגת משנת: 2016

 • טופ סקיי ליין מערכות הנדסה

  טופ סקיי ליין מערכות הנדסה

  סקטור: הייטק וביטחון אתר החברה: http://www.topskyline.com/ מדורגת משנת: 2022

 • כרמית

  כרמית

  סקטור: תעשייה ומזון
  אתר החברה: www.carmit.co.il
  מדורגת משנת: 2018

 • ל.מ עולם של כח אדם

  ל.מ עולם של כח אדם

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה
  אתר החברה: https://www.l-m.co.il/
  מדורגת משנת:2017

 • לגין טובופלסט

  לגין טובופלסט

  סקטור: תעשייה ומזון
  אתר החברה: www.lageen.co.il
  מדורגת משנת: 2018

 • מדטכניקה

  מדטכניקה

  סקטור:כימיה ופרמצבטיקה
  אתר החברה: www.medtechnica.co.il
  מדורגת משנת: 2019

 • מדטרוניק

  מדטרוניק

  סקטור: כימיה ופרמצבטיקה
  אתר החברה: www.medtronic.com
  מדורגת משנת: 2019

 • מדיסון פארמה

  מדיסון פארמה

  סקטור כימיה ופרמצבטיקה אתר החברה : https://www.medison.co.il מדורגת משנה 2021  

 • מעוף משאבי אנוש

  מעוף משאבי אנוש

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה
  אתר החברה: https://www.maof-hr.co.il/
  מדורגת משנת:2017

 • מפעיל

  מפעיל

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה אתר החברה: https://www.mafil.co.il/ מדורגת משנת: 2022

 • מרכז העתקות

  מרכז העתקות

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה
  מדורגת משנת: 2018

 • סולבר מוצרי חלבון

  סולבר מוצרי חלבון

  סקטור: תעשייה ומזון
  אתר החברה: www.solbar.com
  מדורגת משנת:2018

 • סיג תעשיות

  סיג תעשיות

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה
  אתר החברה:  www.sig.co.il
  מדורגת משנת:2017

 • סימנס

  סימנס

  סקטור: תשתיות ואנרגיה אתר החברה: https://www.siemens-home.bsh-group.com/il/ מדורגת משנת: 2022

 • עמוס גזית

  עמוס גזית

  סקטור: כימיה ופרמצבטיקה
  אתר החברה: www.gazit.co.il
  מדורגת משנת: 2017

 • פוליכד מוצרי פלסטיק

  פוליכד מוצרי פלסטיק

  סקטור: תעשייה ומזון
  אתר החברה: www.polycad.co.il
  מדורגת משנת: 2016

 • פטרוטק

  פטרוטק

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה
  אתר החברה: www.petrotech.co.il
  מדורגת משנת:2017

 • פליינג קארגו

  פליינג קארגו

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה אתר החברה: https://www.flying-cargo.com/ מדורגת משנת: 2022

 • פלסטניר

  פלסטניר

  סקטור: תעשייה ומזון
  אתר החברה: www.plastnir.com
  מדורגת משנת: 2019

 • קארדו סיסטמס

  קארדו סיסטמס

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה אתר החברה: https://www.cardosystems.com/ מדורגת משנת: 2022

 • קבוצת קונסיסט

  קבוצת קונסיסט

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה
  אתר החברה:www.consist.co.il
  מדורגת משנת:2017

 • קומבלק

  קומבלק

  סקטור שירותים תקשורת ותחבורה אתר החברה :https://comblack.co.il מדורגת משנת 2019  

 • רתוך טכנולוגיות בטיחות

  רתוך טכנולוגיות בטיחות

  סקטור: קמעונאות ומוצרי צריכה אתר החברה: https://ritukh.co.il/ מדורגת משנת: 2022

 • ש. כ. מאגרי אנוש

  ש. כ. מאגרי אנוש

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה
  אתר החברה: www.enosh.co.il
  מדורגת משנת:2017

 • ש.ע.ל הדפסות איכות

  ש.ע.ל הדפסות איכות

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה אתר החברה: https://www.shaalprint.co.il/ מדורגת משנת: 2022

 • שיאון ביוטיקס מדיקל

  שיאון ביוטיקס מדיקל

  סקטור: כימיה ופרמצבטיקה
  אתר החברה: www.sn-medical.co.il
  מדורגת משנת: 2019

 • תווית 2000

  תווית 2000

  סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה
  אתר החברה: www.tavit.co.il
  מדורגת משנת: 2018

 • תרו פארמצבטיקה

  תרו פארמצבטיקה

  סקטור: כימיה ופרמצבטיקה אתר החברה: https://www.taro.co.il/ מדורגת משנת: 2022

 • תרמוקיר

  תרמוקיר

  סקטור: תעשייה ומזון
  אתר החברה: www.termokir.co.il
  מדורגת משנת: 2015