אברות תעשיות

סקטור: תעשייה ומזון
אתר החברה: http://www.avrot.co.il/
מדורגת משנת: 2022