חד עתיר

סקטור: תעשייה ומזון
אתר החברה: https://atir.co.il/
מדורגת משנת: 2022