מפעיל

סקטור: שירותים, תקשורת ותחבורה
אתר החברה: https://www.mafil.co.il/
מדורגת משנת: 2022