סימנס

סקטור: תשתיות ואנרגיה
אתר החברה: https://www.siemens-home.bsh-group.com/il/
מדורגת משנת: 2022