דירוג מעלה EMERGING 2024

אנו שמחים לפרסם את דירוג מעלה EMERGING לשנת 2024 לאחריות תאגידית בחברות צמיחה. דירוג חברות הצמיחה הושק ב-2022 כדרך להעלאת מודעות והתנעת תהליכי עבודה בתחומי האתיקה, זכויות עובדים, גיוון בתעסוקה ועוד – גם בקרב חברות צמיחה בפרט ועולם הסטארטאפים בכלל.

החברות המשתתפות בדירוג מעלה EMERGING 2024:

Aleph Farms
מדורגת משנת 2024

SolidRun
מדורגת משנת 2024

UBQ Materials
מדורגת משנת 2024

Balena
מדורגת משנת 2023

Electreon
מדורגת משנת 2022

Forsea
מדורגת משנת 2023

GenCell
מדורגת משנת 2022

Imagindairy
מדורגת משנת 2023

Kvasir Education
מדורגת משנת 2022

Meala Foods
מדורגת משנת 2023

Nur Ink Innovations
מדורגת משנת 2022

Seach Medical Group
מדורגת משנת 2022

TopGum Industries
מדורגת משנת 2022

Wilk
מדורגת משנת 2022

Yofix Probiotics
מדורגת משנת 2023

____________________________

דירוג מעלה ESG מהווה תו איכות חדשני עבור חברות אחראיות במשק הפועלות לפרקטיקות ניהול מתקדמות וכולל כ-150 חברות מכלל הסקטורים השונים. 

מה הדירוג בודק?

השאלון כולל קריטריונים בתחומים: אימפקט סביבתי של השירות/המוצר, אתיקה, יחסי עבודה ועובדים, גיוון בתעסוקה, שוויון מגדרי ונגישות, איכות סביבה ותרומה לקהילה.

כיצד שאלון הדירוג יכול לשמש את החברה שלי?

  • השאלון מאפשר מיפוי ושיקוף תחומי האחריות התאגידית בחברה ומוביל להעלאת מודעות והתנעת תהליכי עבודה חשובים ומשמעותיים (בתחומים המצויינים בפסקה הקודמת)
  • ניהול עקבי וסדור של נושאי האחריות התאגידית מעיד על ניהול איכותי כולל של העסק ומועיל לשיפור תהליכים, שביעות רצון עובדים וניהול אפקטיבי של סיכונים ועוד
  • החברות המצטרפות יזכו להוקרה והערכה במסגרת האירוע השנתי של חשיפת דירוג מעלה בהשתתפות של בכירי המשק, קהילת האחריות התאגידית, ממשלה, גופי חברה אזרחית ועוד.
  • כל חברה שתצטרף לדירוג תזכה לניתוח ביצועים שיעזרו לה להגדיר נושאים ויעדים לטיפול