חברה:

יוניליוור ישראל

דירוג 2016: פלטינה+
פלטינה+
מדורגת משנת: 2006
דירוג 2015: פלטינה+
קבוצת התייחסות: נסחרות בחו"ל
ענף סביבתי: מוגבר
תחום טיפולומשקל יחסי באחוזים מה נבדק? ציון 2016
15% היבטים אתיים בתהליכים עסקיים
 • קוד אתי המותאם לפעילות החברה המפורסם לציבור
 • התייחסות להיבטים אתיים במערכות היחסים עם עובדים, לקוחות וצרכנים
 • תקשור פנימי המקיים שיחה שוטפת של היבטים אתיים
 • בדיקת עמדות של עובדים, לקוחות וצרכנים ונציגי משקיעים ביחס להיבטים אתיים בהתנהלות החברה
10
9% יחסי עבודה, בריאות ואיזון
 • עמידה בחוקי המגן לעובדים
 • מדיניות איזון עבודה פנאי
 • קידום בריאות עובדים
 • הדרכות בנושא התארגנות עובדים
10
12% שרשרת אספקה
 • הבטחת תנאיהם של עובדי קבלן כנדרש
 • הכללת היבטים אתיים, איכות סביבה, כחול לבן, עסקים קטנים ועוד במדיניות הרכש
 • בדיקת עמדות ספקים ביחס להיבטים אתיים בהתנהלות החברה
10
9% גיוון והכלה(אוכלוסיות בתת תעסוקה: ערבים, חרדים, אנשים עם מוגבלויות, יוצאי אתיופיה, מבוגרים 45+)
 • כמה עובדים חדשים נקלטו בשנה האחרונה, מקרב אוכלוסיות בתת תעסוקה
 • הנגשה לאנשים עם צרכים מיוחדים
 • נשים בהנהלה ובדיקת הבדלי שכר בין נשים וגברים
10
10% תרומה לקהילה
 • תרומה בכסף/שווה כסף ביחס לרווח/מחזור
 • בונוס: הגדלת התרומה ביחס לשנה חולפת
9
8% מעורבות חברתית של עובדים
 • התנדבות קבועה וחד פעמית של עובדים ומנהלים
7
7%-11.5% איכות סביבה² ניהול ואסטרטגיה
 • מערכת ניהול ליישום מדיניות סביבתית
 • מעורבות עובדים בנושאי איכות סביבה
10
5.5%-8% אקלים ואויר
 • יעדים לצמצום פליטות מזהמים
 • ביצועי הפחתת אנרגיה ביחס לשנים קודמות
10
5.5%-6% הפחתת פסולת מים ושפכים
 • יעדים לצמצום פסולת, מים ושפכים
 • ביצועים בהפחתת פסולת, מים ושפכים ביחס לשנים קודמות
9
10% ממשל תאגידי
 • אחוז דירקטורים בלתי תלויים/עצמאיים
 • מדיניות תגמול בכירים ותמהיל כישורים מצרפי בדירקטוריון
7% ניהול ודיווח
 • מחויבות הנהלה ודירקטוריון לאחריות תאגידית
 • פרסום דוח אחריות תאגידית/קיימות
10
מפתח קידוד ציונים:1
10 92.5 - 100
9 82.5 - 92.5
8 72.5 - 82.5
7 62.5 - 72.5
6 52.5 - 62.5
5 42.5 - 52.5
4 32.5 - 42.5
3 22.5 - 32.5
2 12.5 - 22.5
1 0 - 12.5

הנתונים המפורסמים בדוח זה הם ציונים מקודדים - פומביים של החברה
נתונים פנימיים ניתנים לכל חברה משתתפת בדוח מפורט המצביע על חוזקות ופערים ומציע יעדים לטיפול. לשאלון הדירוג המלא

ציון מקודד: הציון המדויק של החברה מקודד לניקוד אבסולוטי בסקאלה של 1-10
פרקים ללא ציון הינם פרקים לא רלוונטיים עבור חברה זו 

הניקוד בפרקי איכות הסביבה: מותאם לאופי הפעילות של החברה

שותפים לדירוג
 • S&P מעלות תמיכה בתהליך הדירוג
 • Greeneye אנליזה סביבתית
 • הבורסה לניירות ערך חישוב מדד ת"א מעלה
 • מקינזי המודל החישובי
 • ארנסט אנד יאנג בקרה על הליך הדירוג