דירוג מעלה 2021

דירוג מעלה הינו כלי רב עוצמה, להערכה והטמעה של מחויבות חברתית בארגונים. הדירוג משמש מאז השקתו בשנת 2003 כמדד הראשי להערכת אחריות תאגידית בישראל.

דירוג מעלה 2021

יש להגיש את השאלון עד לתאריך ה 27.5 התוצאות צפויות להתפרסם בסוף חודש יולי

ארכיון הדירוג