דירוג מעלה 2022

השנה השתתפו כ- 160 חברות מסקטורים שונים, עם מחזור מצרפי של כ-500 מיליארד ש"ח ומעל 300 אלף עובדים. על בסיס הדירוג נקבעים מדדי מעלה ESG בבורסה לני"ע.

מה חדש בדירוג השנה?

דירוג מעלה ESG לשנת 2022 מציג מספר חידושים בולטים:
קטגוריה חדשה לחברות צמיחה ציבוריות עם מוצרים בעלי ערך סביבתי וחברתי. 11 חברות מתחומי הפודטק, אנרגיה מתחדשת, קנאביס, חינוך, הנגשה ועוד.
לראשונה מיושמת שיטת ניקוד חדשה לחברות ציבוריות עפ״י מפתח ציונים של C-AAA, ללא שיקלול של נתוני תרומה והתנדבות בדומה לדירוגים בינלאומיים אחרים. זאת בנוסף לשיטת הניקוד הקיימת כיום: פלטינה פלוס-כסף המתבצעת באותו האופן כמו בשנים קודמות (ESG and Contribution).
השנה גם הושק דירוג הגיוון וההכללה המשותף למעלה, נציבות שיוויון הזדמנויות בעבודה ומשרד הכלכלה והתעשייה. דירוג הגיוון בוחן נתונים בדבר אחוזי גיוון מקרב מועסקי החברות, מדדי תשומות ארגוניות המקדמים גיוון ופעולות ניהוליות המקדמות סביבת עבודה מכילה ומעודדת תחושת שייכות.

חברות המשתתפות בדירוג 2022

בחר עד 5 חברות