דירוג מעלה 2023

השנה השתתפו 158 חברות מסקטורים שונים, עם מחזור מצרפי של כ-536 מיליארד ש"ח ומעל 340 אלף עובדים. על בסיס הדירוג נקבעים מדדי מעלה ESG בבורסה לנייירות ערך.

מה חדש בדירוג השנה?

השנה מתפרסם לצד דירוג ה-ESG הכולל גם דירוג ייעודי לנושא הגיוון, ההכלה והשוויון המגדרי. דירוג זה הוא במסגרת שיתוף פעולה למעלה ונציבות שוויון הזמנויות בעבודה במשרד הכלכלה.
קטגוריית חברות הצמיחה בדיורג הורחבה השנה גם לחברות שאינן ציבוריות וכוללת כ-15 חברות אשר כולן מפתחות מוצרים בעלי ערך חברתי וסביבתי מתחומי הפודטק, אנרגיה מתחדשת, קנאביס, חינוך, הנגשה ועוד. חברות אלה נכנסות לדירוג בשאלון ייעודי המאפשר הנחת תשתית ESG אשר תלך ותתפתח עם צמיחת והצלחת החברות.
לראשונה נושא הבטיחות מהווה פרק חובה מנוקד לחברות תעשייה, ייצור ותשתיות.

חברות המשתתפות בדירוג 2023

בחר עד 5 חברות