דירוג 2007

pic_17_C
החברות המובילות באחריות תאגידית 2007
דירוג מעלה 2007, מתבסס גם השנה על קריטריונים בארבעה תחומים מרכזיים מתוך מכלול תחומי האחריות החברתית של עסקים: אתיקה בעסקים (קוד אתי, תכנית אתיקה אופרטיבית פנימית), זכויות אדם וסביבת עבודה, מעורבות בקהילה (תרומה, התנדבות עובדים, מדיניות השקעה חברתית כתובה) ואיכות סביבה (ביצועים סביבתיים, דיווח סביבתי, מדיניות, ניהול, יישום והטמעה).
בדירוג מעלה 2007 לאחריות חברתית מוזמנות להשתתף חברות העומדות בלפחות אחד מהקריטריונים הבאים:
* החברות הציבוריות הכלולות במדד ת"א 100
* החברות הפרטיות והציבוריות שמחזור ההכנסות שלהן הוא מעל 100 מליון דולר, ושנכללו בשנתון דן אנד ברדסטריט 2006 בתחומים: תעשיה, שירותים ומסחר, תשתית ובניה, וביטוח.
* חברות שדורגו בשנה קודמת.

מצ"ב קישורים לחומרים מדירוג 2007:

מצגת דירוג מעלה 2007

חוברת הדירוג המלאה של דירוג 2007

סיכום מפגש "מדרגות ירוקות לצמרת"

טבלת דירוג מעלה 2007

עובדות ומספרים

הערכת ביצועים סביבתיים לדירוג 2007

שאלון דירוג מעלה 2007